Všechna vozidla
  POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování. Pokud tak neuděláte, zámek řízení se uzamkne a směrová a brzdová světla nebudou fungovat.
  POZOR:  Posilovač brzd a čerpadlo posilovače řízení s vypnutým motorem nefungují. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a zachovávat větší odstup z důvodu prodloužené brzdné dráhy a obtížnějšího řízení.

  UPOZORNĚNÍ:  Nadměrné napětí tažného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo vozidla, které táhne.
  UPOZORNĚNÍ2WD: Při tažení vozidla zvolte neutrál.
  UPOZORNĚNÍ4WD: V případě poruchy nebo mechanické závady převodovky musí být vozidlo přepravováno buď se VŠEMI koly zvednutými, nebo se VŠEMI koly na vozovce (zvolen musí být režim 2WD). Za žádných okolností nesmí být vozidlo taženo se VŠEMI koly na vozovce v době, kdy je aktivován režim 4WD.

Při tažení se vždy rozjíždějte pomalu a plynule. Taženým vozidlem netrhejte.
Vozidla s automatickou převodovkou
  UPOZORNĚNÍ:  Doporučujeme neodtahovat vozidla, když jsou hnací kola na zemi. Pokud je však nutné odtáhnout vozidlo z nebezpečného místa, netáhněte jej rychlostí převyšující 80 km/h na vzdálenost větší než než 80 km.
  UPOZORNĚNÍ:  V případě mechanické závady na automatické převodovce se vozidlo musí přepravovat se zvednutými hnanými koly.