POZOR:  Nepřekračujte rychlost 50 km/h (30 mil/h).
  POZOR:  Nepoužívejte sněhové řetězy na silnicích bez sněhové pokrývky.

  UPOZORNĚNÍ:  Pokud jsou na vozidle namontovány poklice, je nutné je před montáží řetězů sundat.

Poznámka:  Funkce ABS bude plně zachována.
Poznámka:  Po ujetí 1 km sněhové řetězy dotáhněte.
Používejte pouze řetězy s malými články.
Sněhové řetězy používejte pouze na zadní kola.
U vozidel s pohonem na čtyři kola nahustěte zadní kola na maximálně povolený tlak.   Viz   Technická data