Klima
Hlasové příkazy topení a větrání zajišťují ovládání rychlosti ventilátoru a nastavení teploty a režimu. Ne všechny funkce jsou dostupné u všech vozidel.
Přehled
Níže uvedený přehled uvádí hlasové příkazy, jež jsou k dispozici. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletním menu příkazů na vybraných příkladech.

"CLIMATE" (klimatizování) 
"HELP" (nápověda) 
"FAN" (ventilátor)* 
"DEFROSTING/DEMISTING ON" (zapnout odmrazování/odmlžování)* 
"DEFROSTING/DEMISTING OFF" (vypnout odmrazování/odmlžování)* 
"TEMPERATURE" (teplota)* 
"AUTO MODE" (automatický režim)* 

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Ventilátor
Tato funkce vám umožňuje nastavit rychlost ventilátoru.

Kroky  Uživatel říká  Systém odpovídá 
"CLIMATE" (klimatizování)  "CLIMATE" (klimatizování) 
"FAN"a  "FAN SPEED PLEASE" (otáčky ventilátoru prosím) 
"MINIMUM" (minimální)  "FAN MINIMUM" (ventilátor na minimum) 
"<číslice mezi 1 a 7>"  "FAN <číslo>" 
"MAXIMUM" (maximální)  "FAN MAXIMUM" (ventilátor na maximum) 

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Odmrazování/odmlžování

Kroky  Uživatel říká  Systém odpovídá 
"CLIMATE" (klimatizování)  "CLIMATE" (klimatizování) 
"DEFROSTING ON/DEMISTING ON" (zapnout odmrazování/zapnout odmlžování)*  "DEFROSTING ON/DEMISTING ON" (zapnout odmrazování/zapnout odmlžování) 
"DEFROSTING OFF/DEMISTING OFF" (vypnout odmrazování/vypnout odmlžování)*  "DEFROSTING OFF/DEMISTING OFF" (vypnout odmrazování/vypnout odmlžování) 

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Teplota
Tato funkce vám umožňuje nastavit teplotu.

Kroky  Uživatel říká  Systém odpovídá 
"CLIMATE" (klimatizování)  "CLIMATE" (klimatizování) 
"TEMPERATURE" (teplota)*  "TEMPERATURE PLEASE" (teplotu prosím) 
"MINIMUM" (minimální)  "TEMPERATURE MINIMUM" (teplota na minimum) 
"<číslo mezi 15 a 29 °C s kroky po 0,5 >" nebo "<číslo mezi 59 a 84 °F>"  "TEMPERATURE <číslo>" 
"MAXIMUM" (maximální)  "TEMPERATURE MAXIMUM" (teplota na maximum) 

* Lze použít jako zkrácený příkaz.
Automatický režim

Kroky  Uživatel říká  Systém odpovídá 
"CLIMATE" (klimatizování)  "CLIMATE" (klimatizování) 
"AUTO MODE" (automatický režim)*  "AUTO MODE" (automatický režim) 

* Lze použít jako zkrácený příkaz. Deaktivaci je možné provést volbou jiné teploty nebo rychlosti ventilátoru.