Resetování palubního počítače
Stisknutím a podržením tlačítka OK na stávající obrazovce resetujte příslušné hodnoty jízdy, vzdálenosti, času a průměrné spotřeby paliva.
Denní počitadlo kilometrů
Zaznamenává ujetou vzdálenost při jednotlivých cestách.
Dojezdová vzdálenost
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývající palivo v nádrži. Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.
Okamžitá spotřeba paliva
Udává aktuální spotřebu paliva.
Průměrná spotřeba paliva
Indikuje průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování funkce.
Průměrná rychlost
Udává průměrnou rychlost vypočítanou od posledního vynulování funkce.
Teplota venkovního vzduchu
Ukazuje teplotu venkovního vzduchu.
Všechny hodnoty
Signalizuje příslušné hodnoty jízdy, vzdálenosti, času a průměrné spotřeby paliva.