Obecné tipy
Poznámka:  Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka:  Abyste snížili zamlžování čelního skla během vlhkého počasí, nastavte proudění vzduchu směrem k větracím průduchům v čelním skle. V případě potřeby zvyšte teplotu a rychlost ventilátoru, aby došlo k rychlejšímu odmlžení.
Rychlé vytápění interiéru
 • Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.
 • Nastavte ovládání teploty na nejvyšší úroveň.
 • Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy.
Doporučená nastavení topení
 • Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.
 • Nastavte ovládání teploty na střední úroveň vytápění.
 • Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy a čelního skla.
Rychlé chlazení interiéru
 • Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.
 • Nastavte ovládání teploty do pozice MAX A/C.
 • Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce.
Doporučená nastavení pro chlazení
 • Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.
 • Nastavte ovládání teploty na střední úroveň chlazení.
 • Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce.