Doplňování paliva z přenosné nádoby na palivo
  1. Zcela otevřete kryt uzávěru palivové nádrže do zajištěné polohy.
  1. Zcela zasuňte trychtýř na palivo do plnicí trubky palivové nádrže.
Missing Image
  1. Doplňte palivo z nádoby do vozidla.
  1. Vyjměte trychtýř na palivo z plnicí trubky palivové nádrže.
  1. Zcela uzavřete uzávěr palivové nádrže.