Omezovač rychlosti vozidla - pevný
Vozidla se systémem start/stop
Pokud je zapnutý systém start-stop, rychlost vozidla je omezená na 110 km/h.
Poznámka:   Pokud má vozidlo nastaveno pevné rychlostní omezení nižší než 110 km/h, bude tím potlačena funkce přepínatelného omezovače rychlosti sdruženého se systémem start-stop.
Missing Image
Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování. Chcete-li toto omezení rychlosti vypnout, stiskněte tlačítko ECO. Systém se deaktivuje pouze pro aktuální cyklus zapalování. Chcete-li jej zapnout, stiskněte tlačítko znovu.
Omezovač rychlosti vozidla - nastavitelný
Systém umožňuje nastavení rychlosti, kterou bude vozidlo omezeno. Nastavená rychlost bude maximální dosažitelnou rychlostí vozidla, avšak s možností tuto mez v případě potřeby dočasně překročit.