Použití systému Auto-Start-Stop
Zastavení motoru
  1. Zastavte vozidlo.
  1. Zařaďte neutrál.
  1. Uvolněte pedál spojky a plynový pedál.
Opětovné spuštění motoru
Sešlápněte spojkový pedál.
Poznámka:   Systém auto-start-stop rovněž umožňuje opětovné spuštění zastaveného motoru. Zastavený motor opětovně spustíte plným sešlápnutím pedálu spojky.
Zapínání a vypínání systému
Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování.
Missing Image  Chcete-li systém vypnout, stiskněte spínač. Rozsvítí se slovo VYPNUTO Chcete-li systém opět zapnout, stiskněte spínač znovu.
Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka systému auto-start-stop. Pokud je nutný zásah řidiče, bliká oranžově a zobrazí se zpráva.
Missing Image  Pokud systém auto-start-stop není k dispozici, příslušná kontrolka se rozsvítí šedě a s přeškrtnutím.