Tlačítko zvuku
Umožňuje upravit nastavení zvuku, např. hloubky, středy a výšky.
  1. Stiskněte tlačítko zvuku.
  1. Požadované nastavení zvolte pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů.
  1. Potřebné seřízení proveďte pomocí tlačítek se šipkami vlevo/vpravo. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.
  1. Potvrďte nové nastavení stisknutím tlačítka OK.
Přenos zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth
Chcete-li přehrávat zvuk z kompatibilních zařízení Bluetooth prostřednictvím audio systému vozidla, můžete tato zařízení připojit k audio jednotce.
Vyberte zařízení jako zdroj zvuku opakovaným stisknutím tlačítka AUX, dokud se na displeji nezobrazí možnost přehrávání zvuku pomocí rozhraní Bluetooth.
Přehrávání ze zařízení můžete ovládat pomocí následujících tlačítek audio jednotky pro přehrávání, pozastavení, další skladbu a předchozí skladbu.
Poznámka:   Před použitím této funkce je třeba zařízení spárovat s audio systémem.