Nastavení trasy
Podržte tlačítko NAV a zvolte možnost:

Zpráva  Nápravná opatření 
Zadání cíle
Začněte v horní části, vyberte zemi a následně poštovní směrovací číslo nebo město a ulici společně s číslem domu nebo křižovatky. Pomocí tlačítek se šipkami zadejte údaje o cíli. 
Spustit navádění
Tuto možnost zvolte poté, co zadáte dostatečné údaje. 

Proběhne výpočet trasy a opět se zobrazí hlavní obrazovka navigace. Pokud se zobrazí výzva, zvolte nejprve požadovaný typ trasy. Informace na obrazovce a hlasové pokyny vás dovedou do cíle.
Poznámka:  V případě potřeby můžete pomocí tlačítek nahoru a dolů zobrazit obrazovky s dalšími znakovými sadami.
Poznámka:  Pokud potřebujete pouze navigaci do středu města, stačí zadat název města a spustit navigaci.
Poznámka:  Pokud potřebujete pouze navigaci do oblasti, například do čtvrti ve městě, stačí zadat název oblasti a spustit navigaci.