Po aktivaci těchto pojistek nelze zadní dveře otevřít zevnitř vozidla.
Missing Image
Dětské pojistky se nacházejí na zadním okraji každých zadních dveří a musejí se pro každé dveře aktivovat zvlášť.
Levá strana
Otočením zámku proti směru hodinových ručiček jej zajistíte a otočením po směru hodinových ručiček jej odjistíte.
Pravá strana
Otočením zámku po směru hodinových ručiček jej zajistíte a otočením proti směru hodinových ručiček jej odjistíte.