Missing Image
Pojistky aktivujete stisknutím spínače.
Poznámka:  Pokud jste zapnuli dětské bezpečnostní zámky, zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Poznámka:  Po aktivaci dětské pojistky nefunguje elektrické ovládání okna spínačem v daných dveřích.
Opětovným stisknutím spínače je vypnete.