Missing Image
Airbag se odpálí při silné čelní srážce nebo při srážce, ke které dojde zleva nebo zprava pod úhlem do 30 stupňů. Airbag se nafoukne během několika tisícin sekundy a při kontaktu s cestujícím se vyfoukne. Brzdí tak pohyb těla vpřed. Při menších čelních srážkách, převrácení vozidla a nárazech zezadu či zboku se airbag neodpálí.
Deaktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Pokud na předním sedadle spolujezdce používáte dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné vypnout airbag spolujezdce. Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nikdy nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.

Missing ImageMissing Image
ADeaktivace
BAktivace
Otočte spínač do polohy A.
Missing Image
Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí varovná kontrolka deaktivace airbagu.
Poznámka:  Spínač na klíč se nachází na konci přístrojové desky na straně spolujezdce a varovná kontrolka deaktivace airbagu se nachází na střední konzole.
Aktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Pokud na předním sedadle spolujezdce nepoužíváte dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, musí být airbag aktivní. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

Otočte spínač do polohy B.
Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda varovná kontrolka deaktivace airbagu zůstane zhasnutá.