Systém umožňuje naprogramovat klíče s omezeným režimem. To je výhodné například tehdy, když chcete dohlédnout na to, aby někdo dodržoval zásady klidné jízdy. Omezený režim je možné aktivovat u všech klíčů kromě jednoho hlavního klíče.
Klíče, které nejsou takto naprogramovány, se označují jako hlavní klíče. Ten lze použít:
 • k vytvoření klíče MyKey,
 • k úpravě nastavení systému MyKey,
 • k vynulování všech funkcí systému MyKey.
Po naprogramování klíče MyKey lze na informačním displeji zobrazit následující informace:
 • počet hlavních klíčů a klíčů MyKey naprogramovaných k vozidlu,
 • celková vzdálenost ujetá s klíčem MyKey.
Poznámka:  Systém je možné využívat po zapnutí zapalování.
Poznámka:  Všechny klíče MyKey jsou naprogramovány se stejným nastavením. Nelze je programovat jednotlivě.
Standardní nastavení
Tato nastavení nelze změnit:
 • Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu. Tuto funkci nelze zakázat. Po aktivaci signalizace dojde k ztlumení audio systému.
 • Včasné upozornění na docházející palivo. Včasné upozornění na docházející palivo se aktivuje dříve než obvykle, a uživatel klíče MyKey bude mít více času k dotankování.
 • Asistenční funkce, jako například navigace, parkovací asistent, systém sledování mrtvého úhlu (BLIS) a upozornění na vozidla blížící se z boku. Tyto systémy se automaticky aktivují po zapnutí zapalování.
Volitelné nastavení
Nastavení klíče MyKey lze upravit při prvním vytváření klíče MyKey. Nastavení lze následně změnit pomocí hlavního klíče.
S využitím hlavního klíče lze upravit tato nastavení:
 • Nastavení rychlostních omezení vozidla. Po dosažení rychlostního omezení se zobrazí zpráva a současně zazní zvukové znamení. Nastavené rychlostní omezení nelze potlačit plným sešlápnutím plynového pedálu ani úpravou nastavení tempomatu.
 • Nastavení různých upozornění na překročení rychlosti. Po dosažení rychlostního omezení se zobrazí zpráva a současně zazní zvukové znamení.
 • Nastavení maximální hlasitosti audio systému na 45 %. Při pokusu o zvýšení hlasitosti zvukového systému nad stanovenou mez se zobrazí varovná zpráva. Automatické ovládání hlasitosti se zakáže.
 • Vždy zapnuto. Je-li zvolena tato možnost, nebude možné vypnout systém AdvanceTrac, regulaci prokluzu, nouzového asistenta ani funkci „Nerušit“.
Vozidla s bezklíčovým systémem
Pokud je přítomen hlavní klíč a klíč MyKey, systém rozpozná pouze hlavní klíč.