Poznámka:  Pokud je nádržka kapaliny do ostřikovače prázdná, ostřikovače nepoužívejte. Mohlo by dojít k přehřátí čerpadla ostřikovače.
Missing Image
Chcete-li aktivovat ostřikovače čelního skla, přitáhněte páčku k sobě.
Po několika sekundách od ostříknutí dojde k setření skla, aby se odstranily zbytky kapaliny do ostřikovačů. Tuto funkci můžete zapínat a vypínat pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace