POZOR:  Dbejte na to, aby si děti nehrály se střešním oknem, a nenechávejte je ve vozidle bez dozoru. Mohly by se vážně zranit.
  POZOR:  Při zavírání střešního okna zkontrolujte, zda mu v jeho pohybu nebrání žádná překážka a zda se v jeho blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Pokud je střešní okno zavřené, je možné ručně otevřít nebo zavřít stínicí kryt. Pro zavření zatáhněte kryt směrem k přední části vozidla.
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí na stropní konzole a zahrnují funkci otevírání a zavírání jedním stisknutím. Pokud budete chtít zastavit její pohyb, stiskněte ovládací prvek podruhé.
Missing Image
AOtevřený diferenciál
BOdvzdušnění
Czavřené
Otevření a zavření střešního okna
Pro otevření střešního okna stiskněte ovládací prvek (A). Střešní okno se zastaví těsně před zcela otevřenou polohou.
Poznámka:  Díky tomu dojde k omezení hluku způsobeného prouděním vzduchu, který můžete zaznamenat, když je střešní okno otevřené zcela. Pro úplné otevření střešního okna znovu stiskněte ovládací prvek (A).
Pro zavření střešního okna stiskněte ovládací prvek (C).
Ochrana proti přivření
Pokud střešní okno narazí při zavírání na nějakou překážku, automaticky se zastaví a částečně se vrátí opačným směrem.
Pokud do dvou sekund od zastavení pohybu znovu stisknete a přidržíte ovládací prvek (C), ochrana proti přivření se vypne.
Větrání střešním oknem
Pro vyklopení střešního okna stiskněte ovládací prvek (B). Pro jeho zavření stiskněte ovládací prvek (C).