POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Mohly by se vážně zranit.
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokovány a že se v blízkosti otvoru oken nenachází děti ani zvířata.

Missing Image
Poznámka:  Pokud je otevřené jen jedno okno, může vydávat pulzující hluk. Abyste tento hluk snížili, mírně spusťte protilehlé okno.
Stisknutím spínače okno otevřete.
Nadzvednutím spínače okno zavřete.
Otevření okna jedním dotykem
Stiskněte spínač až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem
Nadzvedněte spínač až nadoraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Ochrana proti přivření
Při zavírání se okno automaticky zastaví. Při zjištění překážky v dráze se okno o kousek vrátí.
Potlačení funkce ochrany proti přivření
  POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno se při kontaktu s překážkou nezastaví. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Zatáhněte za spínač a podržte jej několik sekund, dokud okno nedosáhne polohy, ve které se vypne ochrana proti přivření. Okno se bude zavírat bez ochrany proti přivření. Pokud spínač uvolníte ještě před úplným zavřením okna, pohyb okna se zastaví.
Zámek okna
Missing Image
Stisknutím ovladače odblokujete nebo zablokujete ovládání zadních oken. Zablokování ovladačů zadních oken je signalizováno rozsvícením kontrolky v ovladači.
Zpožděné ovládání příslušenství
Spínače oken lze používat několik minut poté, co bylo vypnuto zapalování, nebo dokud nebyly otevřeny některé z předních dveří.