Následující výstražné kontrolky a ukazatele upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí, aby bylo jisté, že fungují. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:  Některé varovné kontrolky se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako výstražné kontrolky. Při startování vozidla se však nerozsvěcují.
Kontrolka adaptivního tempomatu
Missing Image  Kontrolka systému tempomatu udává svou barvou režim, ve kterém se systém nachází:   Viz   Používání tempomatu
Zapnuto (svítí bíle): Rozsvítí se po zapnutí systému adaptivního tempomatu. Zhasne, jakmile systém adaptivního tempomatu vypnete.
Aktivní regulace (svítí zeleně): Rozsvítí se po aktivaci regulace systémem adaptivního tempomatu. Zhasne, jakmile systém adaptivního tempomatu přestane ovládat vozidlo.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. I nadále však bude k dispozici běžný výkon brzdové soustavy (bez protiblokovacího systému brzd). Funkce brzd je ohrožena až v případě, že se rozsvítí výstražná kontrolka brzd. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka automatických dálkových světel
Missing Image  Rozsvícení kontrolky potvrzuje aktivaci této funkce.   Viz   Automatické řízení dálkových světel
Kontrolka systému auto-start-stop
Missing Image  Pokud se motor vypne, kontrolka se rozsvítí a zobrazí se zpráva.
Výstražná kontrolka akumulátoru
Missing Image  Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka sledování mrtvého úhlu
Missing Image  Rozsvítí se, když funkci zapnete, nebo ve spojení se zprávou. Viz  Blind Spot Information System.    Viz   Informační hlášení
Varovná kontrolka brzdového systému
Missing Image  Rozsvítí se, když zatáhnete parkovací brzdu při zapnutém zapalování.
Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje to malé množství brzdové kapaliny nebo závadu brzdového systému. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
  POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinnosti brzd. Zastavit vozidlo vám bude trvat déle. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Kontrolka tempomatu
Missing Image  Po zapnutí funkce se tato kontrolka rozsvítí.   Viz   Používání tempomatu
Kontrolka otevřeného víka zavazadlového prostoru
Missing Image  Svítí za předpokladu, že je zapnuto zapalování a víko zavazadlového prostoru není řádně dovřeno.
Ukazatel směru
Missing Image  Rozsvítí se v případě aktivace směrového světla nebo výstražných světel. Pokud kontrolka zůstane rozsvícena nebo začne blikat rychleji, zkontrolujte žárovku.   Viz   Výměna žárovky
Kontrolka otevřených dveří
Missing Image  Svítí za předpokladu, že je zapnuto zapalování a některé ze dveří nejsou řádně dovřeny.
Varovná kontrolka elektrické parkovací brzdy
Missing Image  Rozsvítí se při poruše elektrické parkovací brzdy.
Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru
Missing Image  Rozsvícení signalizuje vysokou teplotu motoru nebo chladicí kapaliny. Co nejdříve zastavte a obraťte se na autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka motorového oleje
  POZOR:  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, nepokračujte v jízdě, i když bude hladina oleje v předepsaném rozmezí. Nechte vozidlo zkontrolovat.

Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy nebo se spuštěným motorem, jedná se o závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje
Výstražná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí a rozezní se akustický signál jako připomenutí, že si máte zapnout bezpečnostní pás.   Viz   Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
Varovná kontrolka předního airbagu
Missing Image  Pokud se výstražná kontrolka během startování nerozsvítí, zůstane svítit nebo bliká, systém je pravděpodobně neaktivní.
Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka předních mlhových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka upozornění na námrazu
  POZOR:  I když teplota vzroste nad 4°C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Missing Image  Pokud je teplota venkovního vzduchu 4°C a nižší, tato kontrolka se rozsvítí.
Kontrolka povoleného přídavného topení na palivo
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje zapnutí přídavného topení na palivo.
Kontrolka aktivního chodu přídavného topení na palivo
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje to, že je přídavné topení na palivo právě v provozu.
Kontrolka žhavení
Missing Image  Je-li zapalování zapnuto, rozsvítí se tato kontrolka, pokud je ke startování nutné využít teplo žhavicí svíčky. Před startováním motoru počkejte, než kontrolka zhasne.
Po nastartování motoru by měla kontrolka zhasnout. Když je motor studený, měla by se kontrolka vždy na krátkou dobu rozsvítit.
Průhledový displej
Missing Image  Pokud používáte adaptivní tempomat nebo systém varování před nárazem, může se za určitých okolností na čelním skle objevit červený světelný paprsek. Stejně tak se paprsek za účelem ověření funkčnosti objeví i při startování vozidla.
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Varovná kontrolka otevřené kapoty
Missing Image  Svítí za předpokladu, že je zapnuto zapalování a kapota není řádně dovřena.
Kontrolka systému udržování v jízdním pruhu
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje aktivaci systému udržování v jízdním pruhu.
Varovná kontrolka otevřených zadních výklopných dveří
Missing Image  Svítí za předpokladu, že zadní výklopné dveře nejsou řádně dovřeny.
Varovná kontrolka závady tlumených světel
Missing Image  Rozsvícení signalizuje závadu žárovky světlometu tlumeného světla.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.
Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách
Missing Image  Rozsvítí se při poklesu tlaku v pneumatikách. Pokud kontrolka zůstane za jízdy nebo se spuštěným motorem rozsvícena, co nejdříve zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Kontrolka se pro kontrolu funkčnosti krátce rozsvítí rovněž po zapnutí zapalování. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud začne blikat, nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka parkovacích světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí parkovacích světel.
Závada hnací jednotky
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje závadu hnací jednotky nebo pohonu všech kol. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.
Kontrolka zadní mlhovky
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních mlhových světel.
Servis motoru v brzké době
Missing Image  Pokud po nastartování zůstane svítit kontrolka servisu motoru, znamená to, že palubní diagnostika (OBD) zjistila závadu řídicího systému emisí. Více informací ohledně servisu vozidla se dozvíte v kapitole Palivo a tankování, konkrétně v části zabývající se palubní diagnostikou (OBD).
Pokud kontrolka bliká, znamená to, že vynechává zapalování motoru, což může vést k poškození katalyzátoru. Upravte styl jízdy (jeďte mírně a vyhýbejte se prudkému zrychlování a brzdění) a nechte vozidlo neprodleně zkontrolovat.
  POZOR:  Dochází-li k vynechávání zapalování motoru, mohou nadměrné teploty výfukových plynů způsobit poškození katalyzátoru, palivové soustavy, vnitřní podlahové krytiny nebo jiných součástí, což může mít za následek požár. Vozidlo nechte neprodleně zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

Kontrolka servisu motoru v brzké době se rozsvítí po prvním zapnutí zapalování z důvodu ověření funkčnosti žárovky. Kromě toho signalizuje také připravenost vozidla ke kontrole a údržbě (testování I/M).
Za běžných okolností zůstane kontrolka servisu motoru v brzké době svítit po dobu startování motoru a poté za předpokladu, že není zjištěna žádná závada, zhasne. Pokud však kontrolka po 15 sekundách osmkrát blikne, znamená to, že vozidlo není připraveno ke kontrole a údržbě.
Kontrolka řazení
Missing Image  Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň docílíte nižší spotřeby paliva a nižší tvorby emisí CO2. Ukazatel se nerozsvítí při silném akceleraci, brzdění nebo pokud je stlačen pedál spojky.
Omezovač rychlosti
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje zapnutí omezovače rychlosti.   Viz   Omezovač rychlosti
Varovná kontrolka řízení stability
Missing Image  Blikání kontrolky signalizuje zásah systému. Pokud kontrolka zůstane rozsvícena nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování, jedná se o poruchu. V případě závady se systém vypne. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Používání řízení stability
Kontrolka vypnutí programu jízdní stability
Missing Image  Rozsvítí se, když systém vypnete. Zhasne, když systém znovu zapnete nebo když vypnete zapalování.   Viz   Používání řízení stability
Funkce rozpoznávání dopravních značek – Zákaz předjíždění
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje, že funkce rozpoznávání dopravních značek rozpoznala značku zákazu předjíždění.
Funkce rozpoznávání dopravních značek – Omezení rychlosti
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje, že funkce rozpoznávání dopravních značek rozpoznala aktuální omezení rychlosti. Pokud je zapnuté varování při překročení rychlostního omezení, kontrolka se rozsvítí po překročení aktuálního omezení rychlosti rozpoznaného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek.
Varovná kontrolka vody v palivu
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje nadměrné množství vody v palivovém filtru. Okamžitě vypusťte vodu.   Viz   Kvalita paliva