Typ 1 a 2
Missing Image
AOtáčkoměr
BInformační displej (zobrazen typ 2, typ 1 podobný)
CRychloměr
DPalivoměr
EUkazatel teploty chladicí kapaliny
Typ 3
Missing Image
AOtáčkoměr
BInformační displej
CRychloměr
DPalivoměr
EUkazatel teploty chladicí kapaliny
Informační displej
Počitadlo kilometrů
Nachází se ve spodní části informačního displeje. Zaznamenává celkovou vzdálenost ujetou vozidlem.
Kompas
Zobrazuje směr, kterým vozidlo jede.
Palubní počítač
Nastavení a vlastní úpravy vozidla
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Při běžných provozních teplotách se ručička pohybuje ve střední části ukazatele. Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá. Zastavte motor, vypněte zapalování a po vychladnutí motoru zjistěte příčinu.
Poznámka:  Nestartujte motor, pokud nebyla odstraněna příčina jeho přehřátí.
  POZOR:  Nikdy nesundávejte víčko nádržky chladicí kapaliny, když motor běží nebo je horký.

Palivoměr
Poznámka:  Když vozidlo jede nebo je ve svahu, může se zobrazená hodnota od skutečnosti mírně lišit.
Zapněte zapalování. Palivoměr přibližně ukazuje zbytkové množství paliva v nádrži. Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.
Po natankování by měla ručička ukazovat na písmeno F. Pokud ručička po natankování ukazuje na písmeno E, měli byste vozidlo nechat co nejdříve zkontrolovat.
K určitým odchylkám bezprostředně po natankování však může docházet:
  • Po opuštění čerpací stanice může chvíli trvat, než ručička začne ukazovat na písmeno F. Jedná se o běžný jev, který závisí na sklonu vozovky na čerpací stanici.
  • V nádrži je o trochu méně nebo více paliva, než kolik ukazuje ručička. Jedná se o běžný jev, který závisí na sklonu vozovky na čerpací stanici.
  • Pokud tankovací pistole vypíná dříve, než je nádrž skutečně plná, zkuste použít jinou pistoli.
Upozornění na nízkou hladinu paliva
Jakmile ručička palivoměru klesne k jedné šestnáctině objemu palivové nádrže, zazní signál upozorňující na nízkou hladinu paliva.
Odchylky:

Jízdní podmínky (aktuální spotřeba paliva)   Hodnota na palivoměru   Dojezdová vzdálenost  
Jízda na dálnici   1/16th   56 km na 129 km  
Náročnější provoz (jízda s přívěsem, časté stání)   1/16th   56 km