POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:  V závislosti na volitelné výbavě vašeho vozidla se může systém lišit od verze, která je zde znázorněna.
Missing Image
AVOL a vypínač: Stisknutím systém vypnete nebo zapnete. Otočením ovladače upravíte hlasitost.
BOtvor pro vkládání CD: Zde vložte disk CD.
CTUNE (Ladění): Otáčením můžete vyhledat frekvenci po jednotlivých krocích.
DSEEK a rychlý posun dopředu a dozadu: V režimu autorádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte jedno z těchto tlačítek. Systém se zastaví na první rozhlasové stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání. V režimu Media se stiskem tohoto tlačítka vybírá další nebo předchozí skladba. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu rychle přetáčet dozadu nebo dopředu.
EVysunutí: Stisknutím tlačítka vysunete disk CD.