Missing Image
ARegulace otáček ventilátoru.
BA/C.
CVypínač.
DVyhřívané zadní okno.
ERegulace teploty.
FMAX odmrazování.
GMAX A/C.
HOvládání rozvodu vzduchu.
IVyhřívaná sedadla.
JRecirkulovaný vzduch.
KKontrolka otáček ventilátoru.
Regulace otáček ventilátoru
Slouží k úpravě množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
A/C
Stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, zapněte kromě klimatizace také recirkulaci vzduchu.
Poznámka:  Za určitých podmínek (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace v činnosti i po vypnutí klimatizace.
Vypínač
Stisknutím se systém zapíná a vypíná. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
Vyhřívané zadní okno
Stisknutím tlačítka zapnete a vypnete zadní vyhřívané okno. Viz  Heated Rear Window. 
Regulace teploty
Slouží k regulaci teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
Max odmrazování
Stiskněte, abyste zapnuli odmrazování. Pro levou a pravou stranu je zvoleno nastavení HI, venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se také vyhřívání zadního okna.
Poznámka:  Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
Max A/C
Stisknutím tlačítka zapnete maximální ochlazování. Pro levou a pravou stranu je zvoleno nastavení LO, recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost.
Ovládání rozvodu vzduchu
Stisknutím spínače můžete zapnout nebo vypnout přívod vzduchu do větracích průduchů u čelního skla, na přístrojové desce a v prostoru pro nohy. Proudění vzduchu je možné nastavit v libovolné kombinaci těchto větracích průduchů.
Vyhřívaná sedadla
Stisknutím můžete procházet mezi různými nastaveními vyhřívání a vypnutím. Viz  Heated Seats - Vehicles Built From: 16-01-2017. 
Recirkulovaný vzduch
Stisknutím tlačítka se přepíná mezi přívodem vzduchu zvenku a recirkulovaného vzduchu. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně se stisknutým tlačítkem A/C) a také zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka:  Ve snaze předejít zamlžení oken se recirkulace vzduchu může automaticky vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě MAX A/C. Za horkého počasí se recirkulace může také zapínat a vypínat při různých kombinacích regulace rozvodu vzduchu, aby se zlepšila účinnost chlazení.
Kontrolka otáček ventilátoru
Svícením oznamuje otáčky ventilátoru.