Poznámka:  Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a Celsia. Viz informace o systému SYNC.
Missing Image
AA/C: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete klimatizaci. Klimatizace sníží teplotu ve vozidle využitím venkovního vzduchu. Chcete-li zvýšit účinnost klimatizace, použijte ji společně s recirkulací vzduchu.
Poznámka: Za určitých podmínek (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace v činnosti i po vypnutí klimatizace.
BMAX A/C: Stisknutím tlačítka zapnete maximální ochlazování. Pro řidiče i spolujezdce je zvoleno nastavení LO, recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost.
CRecirkulace vzduchu: Stisknutím tlačítka přepnete mezi nasáváním venkovního vzduchu a recirkulací vzduchu v kabině. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně se stisknutým tlačítkem A/C) a také zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Ve všech režimech kromě MAX A/C se recirkulace vzduchu může automaticky vypnout či zapnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to z důvodu omezení rizika zamlžení skel nebo zvýšení účinnosti chlazení.
DVypínač: Stisknutím vypnete/zapnete systém. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
EVyhřívání sedadel: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání sedadel.   Viz   Vyhřívaná sedadla
FOvládání teploty na pravé straně: Řídí nastavení teploty na pravé straně.
GOdvětrávání sedadel: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete odvětrávání sedadel.   Viz   Sedadla s regulací klimatu
HOvládání otáček ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
IRegulace teploty na levé straně: Pomocí ovládacích prvků umožňuje nastavení teploty na levé straně. Je-li vypnuto dvouzónové ovládání, slouží také k nastavení teploty pro pravou stranu.
JVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
KOdmrazování: Po volbě se vzduch rozvádí do větracích a odmlžovacích otvorů u čelního skla. Rozvod vzduchu do výdechů v přístrojové desce a prostoru pro nohy se uzavře. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
LMAX. odmrazování: Stisknutím tlačítka zapnete odmrazování. Pro řidiče i spolujezdce je zvoleno nastavení HI, venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se vyhřívání zadního okna automaticky.
Poznámka: Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
MAUTO: Stisknutím tlačítka AUTO zapnete automatický režim. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu. Rychlost ventilátoru, rozvod vzduchu, chod klimatizace a přepínání sání/recirkulace vzduchu se automaticky nastaví tak, aby bylo dosaženo vyhřátí či ochlazení kabiny na požadovanou teplotu. Režim dvouzónové klimatizace můžete vypnout podržením tlačítka po dobu delší než dvě sekundy.