Missing Image
AVyhřívaná sedadla
BOdmrazení.
CRegulace otáček ventilátoru.
DA/C.
ERegulace teploty na pravé straně.
FSedadla s regulovaným klimatem.
GVyhřívané čelní sklo
HRecirkulovaný vzduch.
IAUTO.
JVypínač.
KVyhřívané zadní okno.
LMAX odmrazování.
MRegulace teploty na levé straně.
Vyhřívaná sedadla
Stisknutím můžete procházet mezi různými nastaveními vyhřívání a vypnutím. Viz  Heated Seats. 
Odmrazení
Po stisknutí tlačítka se vzduch rozvádí do větracích a odmlžovacích otvorů u čelního skla. Rozvod vzduchu do výdechů v přístrojové desce a prostoru pro nohy se uzavře. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
Regulace otáček ventilátoru
Slouží k úpravě množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
A/C
 Stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, zapněte kromě klimatizace také recirkulaci vzduchu.
Poznámka:  Za určitých podmínek (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace v činnosti i po vypnutí klimatizace.
Regulace teploty na pravé straně
Upravuje nastavení teploty na pravé straně.
Sedadla s regulací klimatu
Stisknutím můžete procházet různá nastavení sedadla s regulovaným klimatem a vypnutí. Viz  Climate Controlled Seats. 
Vyhřívané čelní sklo
Stisknutím zbavíte vyhřívané čelní sklo tenké vrstvy ledu nebo zamlžení.   Viz   Vyhřívané čelní sklo
Recirkulovaný vzduch
Stisknutím tlačítka se přepíná mezi přívodem vzduchu zvenku a recirkulovaného vzduchu. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně se stisknutým tlačítkem A/C) a také zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka:  Ve snaze předejít zamlžení oken se recirkulace vzduchu může automaticky vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě MAX A/C. Recirkulace se také může zapnout a vypnout v různých kombinacích regulace rozvodu vzduchu během horkého počasí, aby se zlepšila účinnost chlazení.
AUTO
Stisknutím aktivujete automatickou funkci, poté nastavte regulaci teploty pro volbu požadované teploty. Systém automaticky upravuje rychlost ventilátoru, rozvod vzduchu, chod klimatizace a přepínání sání nebo recirkulace vzduchu tak, aby se kabina vyhřála či ochladila na požadovanou teplotu.
Poznámka:  Režim dvouzónové klimatizace můžete vypnout stisknutím a podržením tlačítka na dobu delší než dvě sekundy.
Vypínač
Stisknutím se systém zapíná a vypíná. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
Vyhřívané zadní okno
Stisknutím tlačítka zapnete a vypnete zadní vyhřívané okno. Viz  Heated Rear Window. 
Max odmrazování
Stiskněte, abyste zapnuli odmrazování. Pro levou a pravou stranu je zvoleno nastavení HI, venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se také vyhřívání zadního okna.
Poznámka:  Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
Regulace teploty na levé straně
Upravuje nastavení teploty na levé straně.
Poznámka:  Je-li vypnuto dvouzónové ovládání, slouží také k nastavení teploty pro pravou stranu.