Obecné tipy
Poznámka:  Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka:  Abyste snížili vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:  Pod přední sedadla neumísťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Poznámka:  Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led a listí.
Poznámka:  Chcete-li vozidlo po nastartování lépe vyvětrat, při jízdě otevřete okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.
Ruční regulace klimatu
Poznámka:  Abyste snížili zamlžování čelního skla během vlhkého počasí, nastavte proudění vzduchu směrem k větracím průduchům v čelním skle.
Automatická regulace klimatu
Poznámka:  Neprovádějte nastavení, pokud je interiér vozidla mimořádně horký nebo studený. Systém se automaticky přizpůsobí předchozímu uloženému nastavení. Aby systém fungoval efektivně, průduchy v přístrojové desce a boční průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:  Když je při nízké venkovní teplotě zvolena možnost AUTO, proud vzduchu směřuje k čelnímu sklu a bočním sklům po dobu, kdy je motor studený.
Poznámka:  Když je systém v režimu AUTO a teploty uvnitř i venku jsou vysoké, systém automaticky zapne recirkulaci vzduchu, aby bylo dosaženo co nejrychlejšího ochlazení interiéru. Když je dosažena zvolená teplota vzduchu, systém automaticky zvolí venkovní vzduch.
Rychlé vytápění interiéru

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace   Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace  
1   Nastavte ventilátor na vysokou rychlost.   Zmáčkněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte regulaci teploty na nejvyšší úroveň.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.  
3   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy.    

Doporučená nastavení topení

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace   Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.   Zmáčkněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte regulaci teploty na střední úroveň vytápění.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.  
3   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy.    

Rychlé chlazení interiéru

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace   Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace  
1   Nastavte ovládání teploty do pozice MAX A/C.   Stiskněte tlačítko MAX A/C.  
2   Nastavte ventilátor na vysokou rychlost.    
3   Při jízdě otevřete okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.    

Doporučená nastavení pro chlazení

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace   Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.   Zmáčkněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte regulaci teploty na střední úroveň chlazení.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.  
3   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích otvorů v přístrojové desce.    

Odmlžení bočních oken za chladného počasí

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace   Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace  
1   Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu vyberte větrací otvory u čelního skla.   Stiskněte tlačítko odmrazování a odmlžování čelního skla.  
2   Stiskněte tlačítko A/C.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.  
3   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.    
4   Nastavte ventilátor na vysokou rychlost.