POZOR:  Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, správně nastavte hlavovou opěrku. Minimalizujete tak riziko krčního zranění v případě nehody. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.
  POZOR:  Pokud na zadním sedadle sedí cestující, zvedněte příslušnou hlavovou opěrku.
  POZOR:  Pokud dětskou sedačku s montáží směrem vpřed umístíte na zadní sedadlo, vždy z tohoto sedadla demontujte hlavovou opěrku.

Hlavová opěrka předního sedadla
Missing Image
Hlavová opěrka středního zadního sedadla
Missing Image
Hlavová opěrka vnějšího zadního sedadla
Missing Image
Hlavová opěrka se skládá z těchto částí:
AHlavová opěrka pohlcující energii.
BDvě ocelová ramena.
CNastavovací objímka a odjišťovací tlačítko.
DOdjištění nastavovací objímky a tlačítko pro demontáž.
ETlačítko sklopení (pouze u středního zadního sedadla)
Seřízení hlavových opěrek
Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její horní část končila ve stejné výšce jako vaše hlava.
Vysunutí hlavové opěrky nahoru
Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Zasunutí hlavové opěrky dolů
  1. Stiskněte a podržte tlačítko C.
  2. Zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů.
Demontáž hlavové opěrky
  1. Hlavovou opěrku vytáhněte do nejvyšší možné polohy.
  2. Stiskněte a podržte tlačítka C a D.
  3. Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Sklopení hlavové opěrky
Poznámka:  Hlavovou opěrku středního zadního sedadla lze sklopit vpřed, abyste z vozu lépe viděli.
Poznámka:  Pokud se chystáte do vozu namontovat mříž pro oddělení prostoru pro psa, zkontrolujte, zda se hlavová opěrka středního sedadla nachází ve vzpřímené poloze.   Viz   Přeprava nákladu
  1. Stiskněte a podržte tlačítko E.
  1. Opětovným stisknutím vrátíte opěrku do původní polohy.
Nasazení hlavové opěrky
Ocelová ramena naveďte do objímek a zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů tak, aby se zajistila.
Nastavení sklonu hlavové opěrky
Sklon hlavové opěrky předních sedadel lze upravit. Postup sklopení hlavové opěrky:
Missing Image
  1. Sedadlo nastavte do vzpřímené polohy.
  1. Hlavovou opěrku sklopte dopředu do požadované polohy.
Jakmile bude nastaven maximální sklon opěrky, můžete opěrku opětovným zatlačením směrem dopředu uvolnit a vrátit do neskloněné polohy.