Vyhřívaná sedadla
  POZOR:  Osoby, které mají sníženou citlivost kůže vlivem pokročilého věku, chronické nemoci, cukrovky, zranění míchy, působení léků, požití alkoholu, vyčerpání nebo jiné fyzické příčiny, musí být při používání funkce vyhřívání sedadla opatrní. Vyhřívané sedadlo může způsobit spáleniny dokonce i při nízkých teplotách, a to zejména tehdy, je-li tato funkce používána po delší dobu. Na sedadlo nepokládejte žádné předměty s tepelně-izolačními vlastnostmi, například přikrývku nebo polštář. Mohlo by dojít k přehřátí vyhřívaného sedadla. Nevpichujte do sedadla špendlíky, jehly ani jiné ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození topného článku a následně k přehřátí vyhřívaného sedadla. Přehřáté sedadlo může vést k vážnému poranění osob.

Poznámka:  Neprovádějte následující činnosti:
  • Nepokládejte na sedadlo těžké předměty.
  • Vyhřívání sedadla nepoužívejte, pokud byla na sedadlo vylita voda nebo jiná kapalina. Nechte sedadlo důkladně vyschnout.
  • Vyhřívaná sedadla neobsluhujte, pokud není motor v provozu. To by mohlo vést k vybití autobaterie.
Missing Image
Opakovaným stisknutím symbolu vyhřívaného sedadla na dotykové obrazovce můžete procházet různými nastaveními vyhřívání nebo vyhřívání vypnout. Čím více kontrolek je rozsvíceno, tím teplejší nastavení je zvoleno.
Poznámka:  Po 60 minutách provozu se funkce vyhřívání sedadel vypne. Vyhřívání sedadel zapnete stisknutím symbolu vyhřívání sedadel.
Chlazená sedadla
Chlazení sedadel je funkční pouze při spuštěném motoru.
Missing Image
Opakovaným stisknutím symbolu chlazení sedadla na dotykové obrazovce můžete procházet různými nastaveními chlazení nebo chlazení vypnout. Čím více kontrolek je rozsvíceno, tím chladnější nastavení je zvoleno.
Poznámka:  Po 60 minutách provozu se funkce chlazení sedadel vypne. Chlazení sedadel zapnete stisknutím symbolu chlazení sedadel.