12voltová napájecí zásuvka se stejnosměrným napětím
  POZOR:  Nepřipojujte volitelná elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače. Nesprávné použití zapalovače cigaret může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.
  POZOR:  Nepoužívejte elektrickou zásuvku k zapojení zapalovače cigaret. Nesprávné použití elektrických zásuvek může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.

Poznámka:  Když je zapnuto zapalování, lze napájecí zásuvku používat k napájení zařízení napětím 12 V s maximálním proudovým odběrem 15 A.Po vypnutí zapalování bude elektrické napájení fungovat maximálně po dobu 75 minut.
Poznámka:  Zásuvku nepoužívejte k zavěšení jakéhokoli příslušenství.
Poznámka:  Nepřetěžujte zásuvku ve vozidle nad 12 V ss. Pokud odběr stoupne nad 180 wattů, může dojít k přepálení pojistky.
Poznámka:  Nesprávné použití elektrické zásuvky může vést k poškození, které nebude kryto zárukou.
Poznámka:  Když elektrické zásuvky nepoužíváte, musí být krytky zavřené.
Poznámka:  Elektrická zásuvka je pod napětím, když je spuštěn motor.
Elektrická napájecí zásuvka je určena výhradně k zapojení zástrčky přídavných zařízení.
Předejití vybití autobaterie:
 • Když je motor vypnutý, používejte elektrickou zásuvku pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Zařízení nesmí být v zásuvce zapojeno přes noc ani při dlouhodobém parkování vozidla.
Umístění
Možné umístění elektrických zásuvek:
 • Na středové konzole.
 • Uvnitř středové konzoly.
 • Na zadní straně konzoly.
 • v zavazadlovém prostoru.
Elektrická zásuvka 230 V střídavého proudu.
  POZOR:  Nenechávejte elektrické zařízení zapojené v zásuvce, když není používáno. K 230voltové střídavé elektrické zásuvce nepřipojujte prodlužovací kabel, jelikož by došlo k narušení bezpečnostní ochrany. Pokud tak učiníte, mohlo by při napájení více zařízení dojít k přetížení zásuvky (odběr nad 150 wattů), což by mohlo mít za následek požár nebo vážné zranění osob.

Poznámka:  Elektrická zásuvka je pod napětím, když je spuštěn motor.
Elektrická zásuvka slouží k napájení elektrických zařízení s příkonem do 150 wattů. Je umístěna na zadní straně středové konzoly.
Kontrolka nacházející se na elektrické zásuvce udává, zda lze zásuvku použít.
Pokud kontrolka na elektrické zásuvce:
 • Svítí = Elektrickou zásuvku lze použít k napájení zařízení.
 • Nesvítí = Elektrická zásuvka není pod napětím a zapalování je vypnuto.
 • Bliká = Došlo k závadě elektrické zásuvky.
 V případě poruchy nebo překročení limitu zatížení (150 W) se elektrická zásuvka dočasně vypne. Odpojte zařízení a vypněte zapalování. Znovu zapněte zapalování, ale zařízení ještě nepřipojujte k zásuvce. Nechte systém vychladnout a poté vypněte zapalování. Chybový režim se tím zruší. Znovu zapněte zapalování a zkontrolujte, že kontrolka zůstane svítit.
Elektrickou zásuvku nepoužívejte k napájení určitých zařízení, jako jsou například:
 • Televizory s obrazovkou CRT.
 • Zařízení s elektromotory, např. vysavače, elektrické pily a jiné elektrické nástroje, nebo kompresorové chladničky.
 • Měřicí zařízení ke zpracování přesných dat, jako například lékařské a měřicí vybavení.
 • Další spotřebiče vyžadující mimořádně stabilní přívod elektrické energie, jako například mikropočítačem řízené elektrické přikrývky nebo lampy s dotykovými snímači.