Studený nebo horký motor
Missing Image  Zapněte zapalování a počkejte, až kontrolka žhavicích svíček zhasne. Zcela sešlápněte pedál spojky (u manuální převodovky) nebo brzdový pedál (u automatické převodovky). Spusťte motor.
Poznámka:  Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:  Pokud během startování uvolníte pedál spojky (u manuální převodovky) nebo brzdový pedál (u automatické převodovky), motor se přestane protáčet. Zapalování zůstane zapnuto.
Poznámka:  Při teplotách pod -15°C může být nezbytné protáčet motor až 10 sekund.
Poznámka:  Startér může být v činnosti pouze po omezenou dobu.
Poznámka:  Pokud překročíte určitý počet pokusů o nastartování, systém na určitou dobu (např. 30 minut) startování motoru zablokuje.
Selhání startování
Pokud motor nenastartuje po třech pokusech, počkejte 10 sekund a pak postupujte podle těchto pokynů:
  1. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, plně sešlápněte brzdový pedál. Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, plně sešlápněte pedál spojky a zatáhněte parkovací brzdu.
  1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P) nebo do neutrálu.
  1. Plně sešlápněte pedál plynu.
  1. Ponechte plynový pedál plně sešlápnutý a stiskněte a podržte tlačítko zapalování stisknuté tak dlouho, dokud motor nenastartuje.