POZOR:  Při nedodržení pokynů k ohřívači bloku motoru může dojít k poškození majetku nebo vážnému zranění.
  POZOR:  Ohřívač nepoužívejte s neuzemněnými elektrickými systémy ani adaptéry se dvěma hroty. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Poznámka:  Ohřívač pracuje nejefektivněji, pokud okolní teploty nepřekračují -18 °C (0 °F).
Ohřívač pracuje jako pomocné zařízení k ohřívání chladicí kapaliny motoru. To umožňuje rychlé odezvy systému ovládání klimatizace. Zařízení zahrnuje topné těleso (integrované do bloku motoru) a kabelový svazek. Systém můžete připojit k uzemněnému 220–240voltovému zdroji střídavého proudu.
Doporučujeme, abyste pro bezpečný a správný provoz prováděli následující činnosti:
  • Používejte prodlužovací kabel vhodný k použití venku a při nízkých teplotách. Na kabelu musí být jasně uvedeno, že je vhodný k použití venku. Nepoužívejte prodlužovací kabel určený pro vnitřní použití venku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
  • Prodlužovací kabel musí být co nejkratší.
  • Nepoužívejte více prodlužovacích kabelů současně.
  • Ujistěte se, zda jsou výstupy pro připojení prodlužovacího kabelu a kabelu ohřívače bloku motoru čisté a suché. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
  • Ujistěte se, že je vozidlo zaparkováno na čistém místě a v jeho blízkosti nejsou žádné hořlavé materiály.
  • Ohřívač, kabel ohřívače a prodlužovací kabel musí být pevně připojené.
  • Když je systém aktivní po dobu přibližně 30 minut, zkontrolujte teplotu elektrického zapojení.
  • Než vozidlo nastartujete a rozjedete se s ním, ujistěte se, že je systém odpojený a bezpečně uložený. Ochranný kryt musí utěsňovat kontakty kabelu ohřívače bloku motoru v případě, že není používán.
  • Před zimou je nutné zkontrolovat správnou funkci systému topení.
Používání ohřívače bloku motoru
Konektor ohřívače bloku motoru se nachází v pouzdře v rámečku levé mlhovky. Otevřete kruhová výklopná dvířka a ujistěte se, že jsou kontakty čisté a suché. V případě potřeby je vyčistěte navlhčeným hadříkem.
Ohřívač využívá 0,4 až 1,0 kilowatthodin energie za hodinu používání. Systém není vybaven termostatem. Maximální teploty dosáhne přibližně po třech hodinách provozu. Delším používáním ohřívače se výkon systému nezvýší a dochází ke zbytečnému plýtvání energie.