Poznámka:  Pokud se dálkové ovládání nachází příliš blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, nemusí systém fungovat správně.
Poznámka:  Aby bylo možné zapnout zapalování a nastartovat motor, musí být ve vozidle přítomen platný pasivní klíč.
Zapnutí zapalování
Missing Image
Jednou stiskněte tlačítko. Nohu přitom nemějte na brzdovém ani spojkovém pedálu. Nachází se na přístrojovém panelu vedle volantu. Všechny obvody a příslušenství jsou zapnuty a rozsvítí se výstražné kontrolky.
Zapalování zcela vypnete opětovným stisknutím tlačítka. Přitom nesmí být sešlápnut brzdový ani spojkový pedál.
Startování
Mechanická převodovka
 1. Plně sešlápněte spojkový pedál.
 1. Krátce stiskněte tlačítko.
Poznámka:  Uvolněním pedálu spojky během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
Automatická převodovka
 1. Volicí páku převodovky přesuňte do parkovací polohy.
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Krátce stiskněte tlačítko.
Poznámka:  Uvolněním brzdového pedálu během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
Vznětový motor
Poznámka:  Startování motoru se nespustí, dokud neproběhne cyklus žhavení motoru. To může při extrémně chladném počasí trvat několik sekund.
Vypnutí motoru za jízdy
  POZOR:  Pokud zastavíte motor a vozidlo je stále v pohybu, nebudete moci zabrzdit ani použít posilovač řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Když je zapalování vypnuté, mohou být některé elektrické obvody, včetně airbagů, varovných kontrolek a indikátorů, rovněž vypnuté. Pokud dojde k náhodnému vypnutí zapalování, zařaďte neutrál (N) a znovu nastartujte motor.

Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Zařaďte neutrál (u manuální převodovky) nebo přesuňte volicí páku do polohy N (u automatické převodovky) a brzdami vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Po zastavení zařaďte nízký rychlostní stupeň (u manuální převodovky) nebo přesuňte volicí páku do polohy P (u automatické převodovky) a klíč otočte do polohy 0.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vozidla s bezklíčkovým startováním
 1. Zařaďte neutrál (u manuální převodovky) nebo přesuňte volicí páku do polohy N (u automatické převodovky) a brzdami vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Po zastavení zařaďte nízký rychlostní stupeň (u manuální převodovky) nebo přesuňte volicí páku do polohy P (u automatické převodovky).
 1. Na jednu sekundu podržte tlačítko nebo jej v rozmezí dvou sekund třikrát stiskněte.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.