Volba správného paliva
Missing Image  Používejte pouze motorovou naftu s cetanovým číslem 48 nebo vyšším. Pro dosažení optimálního výkonu vozidla vám doporučujeme používat prémiovou aditivovanou motorovou naftu s cetanovým číslem 55 nebo vyšším. Prémiovou aditivovanou motorovou naftu je doporučeno používat také ve ztížených provozních podmínkách, například při jízdě s plně naloženým vozidlem nebo při tažení přívěsu.
Používání motorové nafty s cetanovým číslem 47 nebo nižším může mít za následek poškození motoru, na které se nevztahuje záruka na vozidlo. Na některých čerpacích stanicích je jako běžná motorová nafta prodáváno palivo s cetanovým číslem nižším než 48, zvláště v oblastech s vyšší nadmořskou výškou. Používání paliva s cetanovým číslem nižším než 48 není doporučeno.
Nepoužívejte jiná než doporučená paliva, jinak hrozí poškození motoru, na které se nemusí vztahovat záruka.
Poznámka:  Při použití jiných než doporučených paliv může dojít k poškození systému řízení emisí a ztrátě výkonu vozidla.
Nepoužívejte:
  • benzín,
  • petrolej a parafín,
  • palivo s obsahem metanolu,
  • paliva obsahující aditiva na bázi kovů, včetně sloučenin na bázi manganu.
Použití paliv s obsahem kovových sloučenin, jako je methylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (označovaný jako MMT), což je aditivum na bázi manganu, způsobuje snížení výkonu motoru a ovlivňuje systém řízení emisí.
Pokud motor mírně klepe, není to důvod k obavám. Pokud však dochází k výraznému klepání za většiny jízdních podmínek při použití paliva s doporučeným cetanovým číslem, obraťte se na autorizovaného prodejce a proveďte opatření, aby nedošlo k poškození motoru.