Volba správného paliva
Missing Image
Vaše vozidlo je konstruováno pro provoz s běžným bezolovnatým benzínem s minimálním oktanovým číslem 87 podle metody (R+M)/2.
Některé čerpací stanice, zejména stanice nacházející se v oblastech s vysokou nadmořskou výškou, nabízejí jako běžný bezolovnatý benzín i paliva s oktanovým číslem nižším než 87. Používání těchto paliv nedoporučujeme.
Pro dosažení optimálního celkového výkonu vozidla i motoru doporučujeme používat kvalitní paliva s oktanovým číslem 91 nebo vyšším. Výkon, který lze získat při použití kvalitního paliva, je nejlépe zaznamenatelný za horkého počasí, jakož i za jiných provozních podmínek, například při tažení přívěsu.   Viz   Tažení
Nepoužívejte jiná než doporučená paliva, jinak hrozí poškození motoru, na které se nebude vztahovat záruka.
Poznámka:  Při použití jiných než doporučených paliv může dojít k poškození systému řízení emisí a ztrátě výkonu vozidla.
Nepoužívejte:
  • motorovou naftu,
  • paliva obsahující petrolej nebo parafín,
  • palivo obsahující více než 15 % etanolu nebo palivo E85,
  • paliva obsahující metanol,
  • paliva obsahující aditiva na bázi kovů, včetně sloučenin na bázi manganu,
  • paliva obsahující aditiva pro zvýšení oktanového čísla, methylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT),
  • olovnaté palivo (použití olovnatého paliva je zakázáno zákonem).
Použití paliv s obsahem kovových sloučenin, jako je methylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (označovaný jako MMT), což je aditivum na bázi manganu, způsobuje snížení výkonu motoru a ovlivňuje systém řízení emisí.
 Pokud motor mírně klepe, není to důvod k obavám. Pokud však dochází k výraznému klepání při použití paliva s doporučeným oktanovým číslem, obraťte se na autorizovaného prodejce a proveďte opatření, aby nedošlo k poškození motoru.