Systém využívá vnější přední a zadní snímače parkovacího asistenta k rozpoznání překážek nacházejících se v blízkosti boků vozidla. Systém pokračuje v rozpoznávání překážek i tehdy, pokud již nejsou v zorném poli snímačů.
Poznámka:  Systém nerozpoznává překážky, které se k boku vašeho vozidla přiblíží, aniž by prošly kolem bočního snímače. Jedná se například o chodce, který jde směrem k boční straně vašeho vozu.
Poznámka:  Systém nefunguje, pokud vypnete systém regulace prokluzu kol.
Snímače jsou aktivní, když se řadicí páka nachází v jakékoli jiné poloze než parkovací (P).
Missing Image
Snímače pokrývají vzdálenost do 60 cm od boků vozidla.
Když systém rozpozná překážku v blízkosti boční strany vozidla, zazní zvuková výstraha. Frekvence opakování zvukové výstrahy se liší v závislosti na vzdálenosti překážky.
Poznámka:  Zvuková výstraha se neaktivuje, pokud se překážka nenachází v dráze vozidla.
Systém nemusí být funkční, pokud:
  • Zapnete, vypnete a opět zapnete zapalování.
  • Vozidlo zůstane na místě déle než 2 minuty.
  • Dojde k aktivaci protiblokovacího brzdového systému.
  • systém regulace prokluzu kol se aktivuje,
Poznámka:  K opětovné inicializaci systému může být zapotřebí ujet s vozidlem vzdálenost odpovídající přibližně délce vozidla.
Signalizace vzdálenosti
Missing Image
Systém znázorňuje polohu překážek na virtuální mapě na informačním displeji. Virtuální mapa se mění podle toho, jak se vozidlo pohybuje blíže k překážkám nebo kolem nich. Jakmile se vzdálenost k překážce sníží, pole indikátoru se rozsvítí a začnou se pohybovat směrem k symbolu vozidla. Pole indikátoru rovněž změní barvu. Pokud se některé pole indikátoru zobrazí červenou barvou a zazní souvislé zvukové znamení, zastavte.
Poznámka:  Jestliže není systém k dispozici nebo není rozpoznána žádná překážka, nebudou se pole indikátoru zobrazovat.
Jakmile zařadíte zpátečku (R), systém aktivuje zvukovou a vizuální signalizaci vzdálenosti za předpokladu, že:
  • V dráze vozidla se nachází nějaká překážka.
  • Systém rozpozná překážku ve vzdálenosti do 60 cm od boční strany vozidla.
Poznámka:  Zvuková výstraha přestane znít po 2 sekundách od zastavení vozidla.
Poznámka:  Vizuální signalizace vzdálenosti zůstane zobrazena, pokud se volicí páka nachází v poloze zpátečky (R).
Jakmile zařadíte některý z rychlostních stupňů pro jízdu vpřed, systém aktivuje zvukovou a vizuální signalizaci vzdálenosti za předpokladu, že:
  • V dráze vozidla se nachází nějaká překážka.
  • Vozidlo se pohybuje rychlostí 12 km/h nebo nižší a systém rozpozná překážku ve vzdálenosti do 60 cm od boční strany vozidla.
Poznámka:  Zvuková výstraha přestane znít po 2 sekundách a vizuální signalizace bude ukončena po 4 sekundách od zastavení vozidla.
Jakmile zařadíte neutrál (N), systém aktivuje zvukovou a vizuální signalizaci vzdálenosti pouze za předpokladu, že:
  • V dráze vozidla se nachází nějaká překážka.
  • Vozidlo se pohybuje rychlostí 12 km/h nebo nižší a systém rozpozná překážku ve vzdálenosti do 60 cm od boční strany vozidla.