POZOR:  Při využití střešního nosiče rozmístěte náklad rovnoměrně a snažte se udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s velmi zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné dráhy dodržujte větší odstupy.
  POZOR:  Nepřekračujte u svého vozidla maximální zatížení na nápravu. Údaje naleznete na identifikačním štítku vozidla.
  POZOR:  Při montáži střešního nosiče dodržujte pokyny výrobce.
  POZOR:  Náklad neumísťujte přímo na střešní panel.
  POZOR:  Při používání střešního nosiče může vzrůst spotřeba paliva a může dojít ke změně jízdních vlastností.
  POZOR:  Nepřekračujte maximální přípustné zatížení střechy 75 kg (hmotnost včetně střešního nosiče).

Náklad vždy bezpečně zajistěte. Před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici zkontrolujte, zda jsou stahovací popruhy řádně utaženy.
Se střešním nosičem doporučujeme používat příčníky z nabídky originálního příslušenství Ford, které jsou navrženy speciálně pro váš typ vozidla.
Pokud nebudete střešní příčníky používat, demontujte je, aby zbytečně nezvyšovaly spotřebu paliva.