POZOR:  Nepřekračujte maximální povolené zatížení 60 kg při použití dvou upínacích prvků a 30 kg při použití jednoho upínacího prvku.

Kontrolu zabezpečení upínacích prvků a jejich dotažení proveďte:
  • Před nastartováním.
  • Po ujetí 50 km.
  • Každých 1.000 km.
Montáž upínacích prvků
Missing Image
A16 mm
B6 Nm.
Montáž konzoly
  POZOR:  Konzolu namontujte tak, aby nejdelší část směřovala k zádi vozu. Pokud ji namontujete chybně, nemusí v případě nehody udržet box na svém místě.
  POZOR:  Nepřekračujte maximální povolené zatížení 20 kg.

Missing Image
  1. Box převraťte o 180 stupňů.
  1. Umístěte konzolu.
  1. Konzolu zajistěte čtyřmi šrouby.
Missing Image
  1. Uchycené šrouby nasuňte na upevňovací prvek.
Missing Image
  1. Konzolu zajistěte dvěma křídlovými maticemi.
Poznámka:  Nepřekračujte maximální nosnost A20 kg.
  1. Demontáž proveďte v opačném pořadí.