Poznámka:  Mezi mříží pro oddělení prostoru pro psa a sedadly před mříží ponechte mezeru alespoň 1 cm.
Poznámka:  Na sedadlech bezprostředně za mříží by neměli sedět cestující.
Poznámka:  Šrouby s rozetou upevňující mříž ke spodní tyči neutahujte příliš velkou silou. Ověřte, zda rám spodní tyče není ohnutý.
Montáž prostoru pro psa za přední sedadla
Missing Image
  1. Stlačte konce tyče na mříži směrem k sobě a vložte je do držáků na střeše. Zatlačte tyč směrem vpřed do zúžené části držáků.
Missing Image
  1. Dodanými kolečky přichyťte mříž ke spodní tyči.Kolečka nedotahujte.
Missing Image
  1. Dodanými kolečky přichyťte mříž ke spodním kotevním bodům.Kolečka nedotahujte.
  1. Dotáhněte kolečka u spodních kotevních bodů.
  1. Dotáhněte kolečka u spodní tyče.
Demontáž proveďte v opačném pořadí.
Montáž prostoru pro psa za zadní sedadla
Missing Image
  1. Stlačte konce tyče na mříži směrem k sobě a vložte je do držáků na střeše. Zatlačte tyč směrem vpřed do zúžené části držáků.
Missing Image
  1. Z obou kotevních bodů v zavazadlovém prostoru vyšroubujte dva šrouby.   Viz   Kotevní body v zavazadlovém prostoru
  1. Dodanými kolečky přichyťte spodní tyč k mříži.Kolečka nedotahujte.
  1. Spodní tyč mříže upevněte do kotevních bodů v zavazadlovém prostoru a zajistěte ji nově dodanými šrouby.
  1. Utáhněte šrouby s rozetou.
Demontáž proveďte v opačném pořadí.