Pokud systém rozpozná, že došlo ke smyku, a vozidlo následně zastaví, začnou blikat výstražná světla. Na informačním displeji se zobrazí zpráva o rozpoznání smyku. Zpráva se nemusí zobrazit, pokud nebude k dispozici napájení.
Zapnutá výstražná světla můžete vypnout:
  • Stisknutím tlačítka výstražných světel.
  • Stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém ovládání.
  • Stisknutím tlačítka poplachu na dálkovém ovládání.
  • Dvěma cykly zapnutí a vypnutí zapalování.