POZOR:  Nepoužívejte jinou než doporučenou brzdovou kapalinu, protože by mohlo dojít ke snížení účinku brzd. Použití nesprávné kapaliny může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Brzdovou kapalinu doplňujte pouze z nádoby, která byla skladována řádně uzavřená. V případě vniknutí nečistot, vody, ropných produktů nebo jiných látek může dojít k poškození nebo selhání brzdového systému. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Mohlo by dojít k vážnému zranění osob. Dojde-li ke kontaktu, okamžitě opláchněte postižená místa velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
  POZOR:  Pokud se hladina kapaliny nachází mezi značkami MINMAX, je splněno optimální provozní množství. Není třeba doplňovat kapalinu. Pokud se hladina kapaliny nachází mimo optimální provozní množství, může se funkčnost brzdové nebo spojkové soustavy zhoršit. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.

Missing Image
Poznámka:  Brzdová a spojková soustava jsou zásobovány z téže nádržky.