Je-li vypnuto zapalování, je možné rameny stěračů pohybovat ručně. Tím si můžete usnadnit výměnu lišt stěračů nebo čištění okna pod stěrači.
Optimálního výkonu dosáhnete, pokud budete stírátka stěrače vyměňovat alespoň jednou ročně.
Lepších výsledků stírání můžete dosáhnout očištěním lišt stěračů a čelního skla.
Výměna stírátek předních stěračů
 1. Raménko stěrače i se stírátkem odklopte směrem od skla.
Missing Image
 1. Blokovací tlačítka zmáčkněte zároveň.
 1. Otočte a demontujte stírátko stěrače.
 1. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě. Raménko stěrače i se stírátkem sklopte zpět k čelnímu sklu. Po zapnutí zapalování se raménka stěračů automaticky vrátí do výchozí polohy.
Výměna stírátka stěrače zadního okna
Pětidveřová verze
 1. Raménko stěrače i se stírátkem odklopte směrem od skla.
Missing Image
 1. Blokovací tlačítka zmáčkněte zároveň.
 1. Otočte a demontujte stírátko stěrače.
 1. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě. Raménko stěrače i se stírátkem sklopte zpět k čelnímu sklu. Po zapnutí zapalování se raménka stěračů automaticky vrátí do výchozí polohy.
Kombi
 1. Zvedněte raménko stěrače.
Missing Image
 1. Sejměte stírátko stěrače.
 1. Nová stírátka stěračů montujte v opačném pořadí.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě. Raménko stěrače i se stírátkem sklopte zpět k čelnímu sklu.