Missing Image
A.Nádržka chladicí kapaliny motoru   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
B.Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na pravé straně)   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny
C.Víko plnicího otvoru motorového oleje   Viz   Kontrola motorového oleje
D.Měrka hladiny motorového oleje   Viz   Měrka hladiny motorového oleje
E.Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na levé straně)   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny
F.Akumulátor.   Viz   Výměna 12V baterie
G.Rozvodná skříň napájení. Viz  Fuses. 
H.Sestava vzduchového filtru.
I. Nádržka kapaliny do ostřikovače čelního skla.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů