Chemikálie používané v automyčkách a částice pohybující se v ovzduší mohou znečistit čelní sklo a stírátka stěračů. Jsou-li stěrače nebo čelní sklo špinavé, nebudou stěrače fungovat správně. Jejich správnou funkčnost zajistíte pouze tak, že budete čelní sklo i stírátka stěračů udržovat čisté.
Pokyny k čištění čelního skla a stírátek:
  • Čelní sklo očistěte čisticím prostředkem na skla bez obsahu brusných složek. Při čištění vnitřní strany čelního skla dbejte na to, aby čisticí prostředek na skla nepotřísnil přístrojovou desku nebo panely dveří. Pokud dojde ke kontaktu čisticího prostředku na skla s těmito povrchy, ihned je omyjte.
  • V případě znečištění čelního skla mízou ze stromů, chemikáliemi, voskem nebo hmyzem očistěte celé sklo kruhovými pohyby drátěnkou (max. stupeň 0000) namočenou ve vodě.
  • Stírátka očistěte čisticím lihem nebo koncentrátem kapaliny do ostřikovačů.
Poznámka:  K odstranění nálepek z vnitřní strany vyhřívaného zadního okna nepoužívejte žiletky ani jiné ostré předměty.Záruka k vozidlu se nevztahuje na poškození mřížky vyhřívání skla zadního okna.