Poznámka:  V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy.
Poznámka:  Informační displej může určité zprávy zkracovat.
Missing Image
Stisknutím tlačítka OK přijmete nebo odstraníte některé zprávy informačního displeje.
Po krátké době další zprávy na informačním displeji zmizí.
Před možností vstupu do nabídek je nutné potvrdit některé zprávy.
Active City Stop

Zpráva   Nápravná opatření  
Active City Stop Automatické brzdění
Viz   Active City Stop.   
Active City Stop Snímač zablokován Očistěte sklo
Viz   Active City Stop.   
Active City Stop Porucha
Viz   Active City Stop.   

Aktivní parkování

Zpráva   Nápravná opatření  
Active Park porucha
Z důvodu závady je nutné nechat systém opravit. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Adaptivní tempomat

Zpráva   Nápravná opatření  
Adaptivní tempomat Porucha
Závada radaru brání aktivaci adaptivního tempomatu.   Viz   Používání adaptivního tempomatu .   
Adaptivní tempomat Není dostupný
V takovém případě nelze zaručit správnou funkci adaptivního tempomatu.   Viz   Používání adaptivního tempomatu .   
Adaptivní tempomat Není dosupný Snímač blokován Viz návod
Došlo k zablokování radarového snímače ledem, blátem, vodou nebo jiným vlivem. Většinou postačí snímač očistit.   Viz   Používání adaptivního tempomatu .   
Tempomat aktivní Automatické brzdění vypnuté
Systém zakázal automatické brzdění.  
Přední snímač není vyrovnaný
Závada radaru brání aktivaci adaptivního tempomatu.  
Adaptivní tempomat Řidič převezme řízení
Adaptivní tempomat přenechal ovládání vozidla řidiči.  
Adaptivní tempomat Příliš nízká rychlost k aktivaci
Adaptivní tempomat nelze aktivovat z důvodu příliš nízké rychlosti vozidla.  
Adaptivní tempomat Zařaďte nižší převodový stupeň
Adaptivní tempomat automaticky reguluje odstup a řidič by měl podřadit.  

Adaptivní světlomety

Zpráva   Nápravná opatření  
Zkontr. adapt. světlomety Viz návod
Zobrazí se v případě poruchy systému. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  

Alarm system

Zpráva   Nápravná opatření  
Alarm vozidla Pro vypnutí alarmu nastartujte
Kvůli neoprávněnému vstupu do vozidla byl aktivován alarm.   Viz   Alarm.   
Poplašné zařízení Plná ochrana Redukovaná ochrana
Všechny obvodové snímače jsou aktuálně aktivní.   Viz   Alarm.   

Pohon všech kol

Zpráva   Nápravná opatření  
AWD Dočasně deaktivováno
Systém pohonu všech kol se dočasně vypnul, protože hrozilo jeho přehřátí.  
AWD Vyp
Systém pohonu všech kol se dočasně vypnul, protože hrozilo jeho přehřátí nebo protože používáte dojezdové náhradní kolo.  
AWD Obnoveno
Systém pohonu všech kol začne fungovat opět běžným způsobem a zpráva zhasne, jakmile ujedete krátkou vzdálenost s plnohodnotným kolem nebo jakmile se systém ochladí.  
AWD Porucha Servis je nutný
Systém pohonu všech kol nefunguje správně. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Automatické vypnutí motoru

Zpráva   Nápravná opatření  
Motor se vypne za {seconds to shut off:#0} sekund
Chystá se vypnutí motoru.  
Vypnutí motoru pro úsporu paliva
Motor se vypnul z důvodu úspory paliva.  
Motor se vypne za {seconds to shut off:#0} sekund OK = vynulování
Chystá se vypnutí motoru. Stisknutím tlačítka OK na levém tlačítku na volantu můžete vypnutí zabránit.  

Automatické ovládání dálkových světel

Zpráva   Nápravná opatření  
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo
Viditelnost snímače přední kamery je snížená. Očistěte čelní sklo.  
Přední kamera Porucha Servis je nutný
Z důvodu závady je nutné nechat systém opravit. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Přední kamera dočasně nedostupná
Snímač přední kamery nefunguje správně. Počkejte, dokud snímač nevychladne.  

Systém auto-start-stop

Zpráva   Nápravná opatření  
Auto StartStop Sešlápněte brzdu pro nastartování
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte brzdový pedál.  
Auto StartStop Sešlápněte brzdu silněji k aktivaci
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte brzdový pedál ještě více.  
Auto StartStop Sešlápněte spojku pro nastartování
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte pedál spojky.  
Auto StartStop Sešlápněte pedál pro nastartování
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte pedál spojky.   Viz   Auto-Start-Stop.   
Auto StartStop Vyberte neutrál pro nastartování
Aby mohl systém motor znovu nastartovat, vyberte neutrální polohu.   Viz   Auto-Start-Stop.    Aby mohl systém motor znovu nastartovat, vyberte neutrální polohu.  
Auto StartStop Zařaďte P, pak znovu nastartujte motor
Aby mohl systém motor znovu nastartovat, zvolte parkovací polohu.  
Auto StartStop Manuální restart je nutný
Systém nefunguje. Je vyžadováno opakované ruční nastartování.  
Auto StartStop Není k dispozici
Nejsou splněny všechny podmínky potřebné ke správnému fungování systému auto-start-stop.  
Auto StartStop Porucha Servis je nutný
Z důvodu závady je nutné nechat systém opravit. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Auto StartStop Deaktivován spínačem
Zobrazí se, když je systém vypnut pomocí spínače.  
Auto StartStop Aktivován spínačem
Zobrazí se, když je systém zapnut pomocí spínače.  

Akumulátor a systém dobíjení

Zpráva   Nápravná opatření  
Nabíjecí systém Nutný brzký servis
Je nutný servis systému dobíjení. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se co nejdříve na autorizovaného prodejce vozů Ford.  
Nabíjecí systém Neodkládej servis
Je nutný servis systému dobíjení. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
Stav nabití akumulátoru Nízký
Systém správy akumulátoru zjistil, že je akumulátor nadměrně vybitý. Z důvodu ochrany akumulátoru co nejdříve vypněte zapalování. Jakmile znovu nastartujete a akumulátor se dobije, tato zpráva zmizí.  

Sledování mrtvého úhlu

Zpráva   Nápravná opatření  
BLIS Chyba systému
Došlo k závadě systému. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
BLIS nedostupné Snímač blokován Viz návod
Snímače systému jsou zablokovány.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   

Zprávy vznětového motoru

Zpráva   Nápravná opatření  
Voda v palivovém odtokovém filtru
Bylo dosaženo stanovené kapacity odlučovače vody a je nutné jej vypustit.  
Nízká hladina motorov. oleje Doplňte olej
Systém zjistil nízkou hladinu oleje. Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Dveře a zámky

Zpráva   Nápravná opatření  
Dveře řidiče otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Dveře spolujezdce otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Levé zadní dveře otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Pravé zadní dveře otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Zadní dveře otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Kufr otevřený
Víko zavazadlového prostoru není řádně dovřeno.  
Kapota otevřená
Kapota není řádně dovřena.  
Spíná zakázaný bezpečnostní mód
Systém zakázal dveřní spínače.  
Dětský zámek Porucha Servis je nutný
Zobrazí se, pokud systém zjistí závadu. Dvojím stisknutím spínače znovu zapněte či vypněte dětskou pojistku. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného servisního mechanika.  

Výstraha pro řidiče

Zpráva   Nápravná opatření  
Únava řidiče Varování Odpočinek nyní
Zastavte vozidlo a odpočiňte si, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.  
Únava řidiče Varování Odpočiňte si
Co nejdříve si odpočiňte.  

Elektronický systém řízení stability

Zpráva   Nápravná opatření  
ESC Servis je nutný
Systém rozpoznal závadu vinou zablokovaného snímače.  
ESC vypnuté
Stav systému regulace prokluzu.  
ESC zapnuté
Stav systému regulace prokluzu.  

Palivo

Zpráva   Nápravná opatření  
Hladina paliva Nízká
Včasné upozornění na snižující se zásobu paliva v nádrži.  
Zkontrolujte plnicí otvor paliva
Hrdlo palivové nádrže možná není řádně dovřeno.  

Přídavné topení na palivo

Zpráva   Nápravná opatření  
Parkovací topení není spuštěno Nízká hladina paliva
Příliš nízká hladina paliva – přídavné topení není funkční.  
Parkovací topení není spuštěno Vysoká okolní teplota
Příliš vysoká okolní teplota – přídavné topení není funkční.  
Parkovací topení nespuštěno. Vůz nestartartován > 7 dní
Motor vozidla nebyl spuštěn více než sedm dní. Aby mohlo být spuštěno přídavné topení, je nutné vozidlo nejprve nastartovat.  
Parkovací topení nespuštěno. Nízký stav nabití aku
Příliš slabý akumulátor – přídavné topení není funkční.  
Parkovací topení Časovač aktivován
Byl aktivován časovač přídavného topení.   Viz   Přídavné topení.   
Parkovací topení je spuštěné OK = zastavení
Přídavné topení je nyní aktivní; může být deaktivováno stisknutím tlačítka OK v levé části volantu.  
Parkovací topení Zastaveno
Přídavné topení již není funkční.  

Asistent rozjezdu do svahu

Zpráva   Nápravná opatření  
Asistent rozjezdu do svahu není dostupný
Zobrazí se, když asistent rozjezdu do svahu není k dispozici. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Klíče a bezklíčové otevírání

Zpráva   Nápravná opatření  
Sešlápněte brzdu pro start
Zobrazí se jako připomínka, že máte sešlápnout brzdový pedál při startování.  
Klíč nerozpoznán
Systém nerozpoznal ve vozidle klíč.   Viz   Startování bez klíče.   
Znovu nastartujte nyní nebo je nutný klíč
Stisknutím tlačítka start/stop jste vypnuli motor a systém nerozpoznal, že by se ve vozidle nacházel klíč s inteligentním přístupem.  
Napájení veškerého příslušenství je aktivní
Zapalování se nachází v poloze Run (Spuštěno).  
Startovací systém Porucha
Došlo k potížím se systémem startování. Sjednejte si opravu u autorizovaného prodejce.  
Programování klíče Úspěšné
Do systému jste úspěšně naprogramovali klíč s inteligentním přístupem.  
Programování klíče Neúspěšné
Do systému se nepodařilo naprogramovat klíč s inteligentním přístupem.  
Max počet rozpoznaných klíčů
V systému je naprogramován maximální počet klíčů.  
Nerozpoznáno dostatek klíčů
V systému není naprogramován dostatečný počet klíčů.  
Baterie klíče téměř vybitá Prosím vyměnit
Zobrazí se ve chvíli, kdy je baterie klíče téměř vybitá. Při nejbližší příležitosti vyměňte baterii.   Viz   Dálkové ovládání.   
Motor je spuštěn
Upozornění, pokud se chystáte opustit vozidlo s nastartovaným motorem.  
Sešlápněte brzdu a spojku pro start
Zobrazí se jako připomínka, že máte při startování sešlápnout brzdový pedál a spojku.  
Sešlápněte spojku pro nastartování
Zobrazí se jako připomínka, že máte při startování sešlápnout spojku.  

Systém udržování v jízdním pruhu

Zpráva   Nápravná opatření  
Porucha systému udržování pruhu Servis je nutný
Systém má poruchu. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
Přední kamera dočasně nedostupná
Systém zjistil překážku, která způsobila dočasnou nedostupnost systému.  
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo
K zajištění správného fungování systému je potřeba očistit čelní sklo.  
Přední kamera Porucha Servis je nutný
Systém má poruchu. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
Držte ruce na volantu
Upozornění systému na to, že nemáte pouštět volant.  

Údržba

Zpráva   Nápravná opatření  
Nízký tlak motorového oleje
Jakmile to bude bezpečné, zastavte vozidlo a vypněte motor. Zkontrolujte množství oleje. Pokud upozornění zůstane u vozidla se spuštěným motorem zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Nutná brzká výměna motorového oleje
Životnost motorového oleje poklesla pod 10 %.   Viz   Měrka hladiny motorového oleje.   
Nutná výměna motorového oleje
Zobrazí se, když je vyčerpána životnost motorového oleje a je nutno provést výměnu.   Viz   Kontrola motorového oleje.   
Nízká hladina brzdové kapaliny
Signalizuje, že hladina brzdové kapaliny je nízká a brzdový systém je nutno okamžitě zkontrolovat.   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny.   
Zkontrolujte brzdný systém
Je nutný servis brzdové soustavy. Vozidlo zastavte na bezpečném místě. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Kapalina do ostřikovače Nízká hladina
Zobrazí se, když je hladina kapaliny do ostřikovače nízká a je nutno kapalinu doplnit.  
Chladicí kapalina motoru přehřátí
Příliš vysoká teplota chladicí kapaliny.  
Snížení výkonu ke snížení teploty motoru
Z důvodu snížení teploty motoru došlo k omezení výkonu.  
Přepravní/tovární režim   Vozidlo se stále nachází v přepravním nebo továrním režimu. Některé funkce nemusí fungovat správně. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Viz návod
Z důvodu závady je nutné nechat opravit hnací jednotku.  

MyKey

Zpráva   Nápravná opatření  
MyKey nevytvořen
Nelze naprogramovat klíč MyKey.  
MyKey aktivovován Jeďte opatrně
Zobrazí se v případě, že je aktivován systém MyKey.  
Rychlost vozidla omezena na XX mil za hodinu / km/h   Po zapnutí zapalování pomocí klíče MyKey se zobrazí rychlostní omezení stanovené pro daný typ klíče.  
Téměř dosažena maximální rychlost vozidla
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey, ke kterému je nastaveno rychlostní omezení, a rychlost vozidla se přiblíží hranici 80 mil/h (130 km/h).  
MyKey Vozidlo na nastavené maximální rychlosti
Zobrazí se v případě, že je používán systém MyKey a je dosaženo nastaveného rychlostního omezení.  
Zkontrolujte rychlost Jeďte opatrně
Zobrazí se v případě, že je aktivován systém MyKey.  
Připoutejte se pro zapnutí audia
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey a signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu je aktivní.  
MyKey ESC Zap
Je-li používán klíč MyKey, zapne se funkce AdvanceTrac.  
MyKey Regulace prokluzu zap
Je-li používán klíč MyKey, zapne se regulace prokluzu.  
MyKey Parkovacího asistenta nelze deaktivovat
Zobrazí se v případě, že je používán klíč MyKey a dojde k aktivaci parkovací pomůcky.  
Výstraha udržování pruhu zapnuta Nastavení MyKey
Je-li používán klíč MyKey, zapnou se výstrahy systému udržení v jízdním pruhu.  

Parkovací pomůcka

Zpráva   Nápravná opatření  
Zkontrolujte předního parkovacího asistenta
Systém zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Zadní parkovací asistent.   
Zkontrolujte zadního parkovacího asistenta
Systém zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Zadní parkovací asistent.   
Přední parkovací asist. Zap Vyp
Zobrazení stavu parkovacího asistenta.  
Zadní parkovací asistent Zap Vyp
Zobrazení stavu parkovacího asistenta.  
Parkovací asistent Porucha
Systém zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Zadní parkovací asistent.   

Parkovací brzda

Zpráva   Nápravná opatření  
Ruční brzda zatažená
Zobrazuje se, když je parkovací brzda zatažená, motor běží a rychlost vozidla je vyšší než 3 míle/h (5 km/h). Pokud upozornění zůstane zobrazeno i po uvolnění parkovací brzdy, obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ruční brzda Porucha Neodkladně servis!
Systém elektrické parkovací brzdy zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ruční brzda Režim údržby
Probíhá diagnostika elektrické parkovací brzdy.  
Stiskněte tlačítko použití brzdy k uvolnění
Elektrická parkovací brzda je zatažená. Došlo k pokusu o automatické uvolnění, avšak uvolnění nebylo možné provést. Proveďte ruční uvolnění.  
Ruční brzda K uvolnění stiskněte brzdu a tlačítko
Elektrická parkovací brzda je zatažená. Došlo k pokusu o ruční uvolnění bez sešlápnutí brzdového pedálu.  
Ruční brzda Omezená funkce Servis je nutný
Systém elektrické parkovací brzdy zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Některé funkce stále mohou být dostupné. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ruční brzda Systém je přehřátý
V důsledku velkého počtu zatažení ruční brzdy došlo k přehřátí systému. Vyčkejte 2 minuty a poté zkuste brzdu zatáhnout znovu.  
Ruční brzda neuvolněna
Elektrická parkovací brzda není zcela uvolněna.  
Ruční brzda zatažená
Elektrická parkovací brzda byla zatažena.  
Ruční brzda nezatažená
Elektrická parkovací brzda není zcela zatažena.  
Ruční brzda uvolněná
Elektrická parkovací brzda byla uvolněna.  
Ruční brzda nezatažená Zatáhněte brzdu
Pouze manuální převodovka. Zobrazí se, když jsou otevřeny dveře řidiče a je uvolněna parkovací brzda. Zatáhněte parkovací brzdu.  
Ruční brzda Režim údržby
Systém elektrické parkovací brzdy je přepnutý do speciálního režimu, jež umožňuje servis zadních brzd. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Uvolněte ruční brzdu
Elektrická parkovací brzda je zatažená a rychlost vozidla překročila 3 míle/h (5 km/h). Chcete-li pokračovat v jízdě, nejprve uvolněte parkovací brzdu.  

Posilovač řízení

Zpráva   Nápravná opatření  
Zámek řízení porucha Neodkládej servis
Systém posilovače řízení zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ztráta řízení Bezpečně zastavte
Posilovač řízení není funkční. Zastavte vozidlo na bezpečném místě. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Posilovač řízení porucha Servis je nutný
Posilovač řízení není funkční. Zastavte vozidlo na bezpečném místě. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Systém varování před nárazem

Zpráva   Nápravná opatření  
Nefunkční systém varování před nárazem   Došlo k závadě systému. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Asistent před kolizí není dostupný Snímač blokován
Došlo k zablokování radarového snímače ledem, blátem, vodou nebo jiným vlivem. Většinou postačí snímač očistit.   Viz   Systém varování před nárazem.   
Asistent před kolizí není dostupný
Došlo k závadě systému. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Sedadla

Zpráva   Nápravná opatření  
Vyvolání paměti není povoleno za jízdy
Upozornění na to, že za jízdy nelze využívat paměťovou funkci sedadel.  
Paměť {0} Uloženo
Zobrazení pozice, pod kterou bylo uloženo paměťové nastavení.  

Bezpečnostní pásy

Zpráva   Nápravná opatření  
Porucha monitoru zadního pásu Servis je nutný
Zobrazí se v případě poruchy systému. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
Výstraha bezp. pásů
Zobrazí se, když není správně zapnutý bezpečnostní pás.  

Systém startování

Zpráva   Nápravná opatření  
Sešlápněte brzdu pro start
Zobrazuje se, když startujete vozidlo, jako připomenutí, že máte použít brzdu.  
Sešlápněte brzdu a spojku pro start
Zobrazí se, když startujete vozidlo, jako připomenutí, že máte sešlápnout brzdový pedál a spojku.    
Překročení doby spuštění motoru
Zobrazuje se, když vozidlo nestartuje.  
Start motoru nevyřízený Prosím čekejte
Startér se pokouší spustit motor.  
Nevyřízený start zrušen
Systém zrušil probíhající startování.  

Zámek řízení

Zpráva   Nápravná opatření  
Steering Lock Malfunction Service Now
Zobrazí se v případě poruchy systému. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
Zámek volantu K odemčení znovu zastrčte klíč a otáčejte volantem
Zobrazí se, když je nutné uvolnit zámek sloupku řízení otočením volantu při vložení klíčku do zapalování.  
Zámek volantu Otáčejte volantem a zároveň nastartujte
Zobrazí se, když je nutné uvolnit zámek sloupku řízení otočením volantu při startování vozidla.  

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Zpráva   Nápravná opatření  
Tlak v pneumatikách nízký
V některých pneumatikách je nízký tlak vzduchu.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Sledování tlaku pneumatik Porucha
Došlo k závadě systému monitorování tlaku v pneumatikách. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Tlak v pneumatikách Porucha snímače
Značí závadu snímače tlaku v pneumatice nebo signalizuje použití náhradního kola.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.  Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Regulace prokluzu

Zpráva   Nápravná opatření  
Regulace prokluzu vypnuta
Stav systému regulace prokluzu.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.   
Regulace prokluzu zapnuta
Stav systému regulace prokluzu.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.   
Aktivace rizika kvůli detekci smyků
Došlo ke smyku. Zapnula se výstražná světla.  

Funkce rozpoznávání dopravních značek

Zpráva   Nápravná opatření  
Rozpoznávání dopravních značek Snížený výkon Viz návod
Zobrazí se při omezené funkčnosti systému vlivem momentálních jízdních podmínek. Viz  Traffic Sign Recognition.   

Přívěs

Zpráva   Nápravná opatření  
Osvětlení přívěsu Chyba modulu Viz návod
Zobrazí se v případě poruchy systému. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Brzdová světla přívěsu. Porucha Zkontrolujte světla
Zkontrolujte žárovku brzdových světel přívěsu.  
Levý ukazatel směru přívěsu. Porucha Zkontrolujte světla
Zkontrolujte žárovku levého směrového světla přívěsu.  
Pravý ukazatel směru přívěsu. Porucha Zkontrolujte světla
Zkontrolujte žárovku pravého směrového světla přívěsu.  
Parkovací světla přívěsu. Porucha Zkontrolujte světla
Zkontrolujte žárovku parkovacích světel přívěsu.  
Tažné zařízení je odemčené Zákaz tažení Viz návod
Vysuňte znovu rameno tažného zařízení. Pokud zpráva zůstane zobrazená, obraťte se na autorizovaného prodejce. Viz  Tow Ball.   
Porucha tažného zařízení Zákaz tažení Servis je nutný
Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Tažné zařízení neaktivována Nastartujte a opakujte pokus
Akumulátor vozidla pravděpodobně není plně nabitý. Nastartujte motor a vysuňte rameno tažného zařízení. Pokud zpráva zůstane zobrazená, obraťte se na autorizovaného prodejce. Viz  Tow Ball.   
Tažné zařízení je vysunuté Zkontrolujte kabeláž přívěsu
Zkontrolujte, zda není patrná závada na kabelech přívěsu. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Řazení není v

Zpráva   Nápravná opatření  
Porucha převodovky Neodkladně servis
Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Převodovka přehřátá Bezpečně zastavte
Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout. Zastavte vozidlo na bezpečném místě, jakmile to bude možné.  
Převodovka se přehřívá Bezpečně zastavte
Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout. Zastavte s vozidlem na bezpečném místě a nechejte převodovku vychladnout.  
Převodovka Servis je nutný
Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Převodovka přehřátá Sešlápněte brzdu
Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout. Zastavte s vozidlem na bezpečném místě a nechejte převodovku vychladnout.  
Převodovka Omezená funkce Viz návod
Převodovka má omezenou funkčnost. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Převodovka se zahřívá Prosím čekejte
Teplota převodovky je příliš nízká. Před jízdou ji zahřejte.  
Řazení není v parkovací poloze
Zobrazí se jako připomínka, že máte přeřadit do parkovací polohy.  
Sešlápněte brzdový pedál
Zobrazí se v případě, že převodovka vyžaduje sešlápnutí brzdového pedálu.  
Převodovka nastavena
Převodovka upravila strategii řazení.  
Převodovka AdaptMode
Převodovka upravuje strategii řazení.  
Převodovka IndicatMode Zablokování zap
Došlo k zablokování převodovky a nelze řadit.  
Převodovka IndicatMode Zablokování vyp
Došlo k odblokování převodovky a opět lze řadit.