POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

 Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu je možné ovládat různé systémy vozidla.
Na informačním displeji se zobrazují odpovídající informace.
Ovládání informačního displeje (typ 1 a 2)
Missing Image
 • Tlačítka se šipkou nahoru a dolu slouží k procházení a zvýraznění možností v nabídce.
 • Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo zobrazíte dílčí nabídku.
 • Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo opustíte podnabídku.
 • V libovolnou chvíli podržte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo a dojde k návratu do hlavní nabídky displeje (tlačítko návratu).
 • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.
Menu
Nabídku zobrazíte pomocí ovládání informačního displeje.
Poznámka:  Může také popisovat volitelné položky, které nejsou v zakoupeném vozidle namontované.

Cesta 1 a 2  
Dist to empty
Denní počitadlo
Doba jízdy
Fuel used
Prům. spotř.
Vnější teplota
Všechny hodnoty 1  

1 Typ 2
 • Vynulování hodnot palubního počítače – Stisknutím a podržením tlačítka OK vynulujete údaje o ujeté vzdálenosti, času a průměrné spotřebě paliva.
 • Dojezdová vzdálenost – Přibližná vzdálenost, kterou lze ujet s aktuální zásobou paliva v nádrži.
 • Denní počítadlo ujetých kilometrů – Zaznamenává vzdálenost ujetou při jednotlivých cestách.
 • Časomíra cesty – Časomíra se vypne, jakmile vypnete motor, a znovu se zapne, jakmile opět nastartujete.
 • Spotřebované palivo – Zobrazí množství paliva spotřebovaného na danou cestou.
 • Průměrná spotřeba – Zobrazí průměrnou spotřebu paliva na dané cestě.
 • Venkovní teplota – Zobrazí teplotu venkovního vzduchu.
 • Všechny hodnoty – Zobrazí dojezdovou vzdálenost, ujetou vzdálenost, časomíru a průměrnou spotřebu paliva.
Poznámka:  Stisknutím a podržením tlačítka OK na stávající obrazovce vynulujete příslušné údaje o ujeté vzdálenosti, času a průměrné spotřebě paliva.

Fuel economy
Dist to empty
Aktuální spotřeba paliva   Průměr MPG 1  
Average fuel
Average speed
Všechny hodnoty 1  
Auto StartStop

1 Typ 2
 • Dojezdová vzdálenost – Zobrazí přibližnou vzdálenost, kterou lze ujet s aktuální zásobou paliva v nádrži.
 • Aktuální spotřeba paliva – Zobrazí grafické znázornění okamžité spotřeby paliva společně s průměrnou spotřebou v MPG od posledního vynulování.
 • Dlouhodobá spotřeba paliva – Zobrazí dlouhodobou spotřebu paliva.
 • Průměrná rychlost – Zobrazí průměrnou rychlost od posledního vynulování.
 • Všechny hodnoty – Zobrazí všechny údaje týkající se spotřeby paliva (dojezdová vzdálenost, aktuální spotřeba, dlouhodobá spotřeba, průměrná rychlost).
 • Auto-start-stop – O aktuálních akcích prováděných systémem auto-start-stop budete informováni prostřednictvím zpráv.   Viz   Informační hlášení
Poznámka:  Průměrnou spotřebu paliva můžete vynulovat podržením tlačítka OK na levém ovladači na volantu.

Driver assist
Regulace prokluzu – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Active City Stop – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Sledování mrtvých úhlů – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce. 1  
Tempomat 1   Adaptivní nebo klasický  
Výstraha pro řidiče 1   Výstraha pro řidiče nebo Zobrazení výstrahy pro řidiče  
Nastavení odpružení 1   Sportovní, normální nebo komfortní  
Asistent rozjezdu do svahu – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Inteligentní pohon všech kol 1  
Systém udržování v jízdním pruhu 1  
Mode
Upozornění, asistence nebo obě funkce  
Intenzita
Vysoká, normální nebo nízká  
Pre-collision
Alert sensitivity
Vysoká, normální nebo nízká  
Indikace vzdálenosti – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Aktivní brzdění – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Přední parkovací asistent – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Zadní parkovací asistent – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Dopravní značení 1  
Display
Vždy zobrazit – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Speed minder
Omezení do 65 km/h nebo omezení nad 65 km/h  
Chime
Tyre monitor
Tyre pressure

1 Typ 2

Nastavení
Vehicle settings
Alarm
Všechny snímače aktivní nebo Obvodové snímání  
Dotaz při vystupování – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Automatické vypnutí motoru – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Tóny
Nalezeno parkovací místo – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Informace – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Snadné nastupování/vystupování – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Světla
Adaptivní světlomety 1  
Provoz (P/L)
Pravostranný nebo levostranný provoz  
  Automatická dálková světla – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
 
Hdlamp delay
Vypnuto nebo XX sekund  
 
Zámky
Automatické zamykání – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
  Automatické odemykání – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
  Opětovné zamknutí – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
  Chyba při zamykání – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
 
Unlocking
Všechny dveře nebo nejprve dveře řidiče  
  Blokování spínače – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
 
Power mirror
Automatické sklápění – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
  Natočení při zpátečce – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
 
Nezáv. topení
Pokračování topení – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
 
Programming
One time
Zvolte den v týdnu.  
  Čas 1 nebo Čas 2.  
  Ovládání parkovacího zámku – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
 
Power liftgate
Povolení nebo zakázání spínače.  
 
Seatbelts
 
Windows
Vzdálené otevření nebo vzdálené zavření  
 
Stěrače
Dodatečné setření nebo snímač deště  
MyKey
Create MyKey
Hold OK to  
Emerg. Assist.
Vždy zapnuto nebo volitelné uživatelem  
Do not disturb
Zap.nebo vyp.  
Traction control
Vždy zapnuto nebo volitelné uživatelem  
Max. rychlost
Zvolte požadovanou rychlost nebo funkci vypněte.  
Speed minder
Zvolte požadovanou rychlost nebo funkci vypněte.  
Omezení hlasitosti – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Clear MyKeys
Hold OK to  
Displej
Jedn. měření
Míle + galony, l/100 km nebo km/l  
Jedn. teploty
Stupně Fahrenheita nebo Celsia  
Jazyk
Zvolte své příslušné nastavení  

1 Typ 2
Ovládání informačního displeje (typ 3)
Missing Image
 • Tlačítka se šipkou nahoru a dolu slouží k procházení a zvýraznění možností v nabídce.
 • Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo zobrazíte dílčí nabídku.
 • Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo opustíte podnabídku.
 • V libovolnou chvíli podržte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo a dojde k návratu do hlavní nabídky displeje (tlačítko návratu).
 • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.
Menu
Nabídku zobrazíte pomocí ovládání informačního displeje.
Poznámka:  Může také popisovat volitelné položky, které nejsou v zakoupeném vozidle namontované.

Cesta 1 a 2  
Všechny hodnoty  

Všechny hodnoty – Zobrazuje všechny údaje (dojezdovou vzdálenost, ujetou vzdálenost a průměrnou spotřebu paliva).
Poznámka:  Údaje o cestě můžete vynulovat podržením tlačítka OK na levém ovladači na volantu.

Fuel economy
Aktuální spotřeba paliva  
Average speed
Auto StartStop

 • Aktuální spotřeba paliva – Zobrazí grafické znázornění aktuální spotřeby paliva.
 • Průměrná rychlost – Zobrazí průměrnou rychlost od posledního vynulování.
 • Auto-start-stop – O aktuálních akcích prováděných systémem auto-start-stop budete informováni prostřednictvím zpráv.   Viz   Informační hlášení
Poznámka:  Průměrnou spotřebu paliva můžete vynulovat podržením tlačítka OK na levém ovladači na volantu.

Driver assist
Regulace prokluzu – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Active City Stop – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Sledování mrtvých úhlů – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Cruise control
Adaptivní nebo klasický  
Driver alert
Výstraha pro řidiče nebo Zobrazení výstrahy pro řidiče  
Asistent rozjezdu do svahu – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Intelligent AWD
Lane keeping
Mode
Upozornění, asistence nebo obě funkce  
Intensity
Vysoká, normální nebo nízká  
Pre-collision
Alert sensitivity
Vysoká, normální nebo nízká  
Indikace vzdálenosti – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Aktivní brzdění – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Přední parkovací asistent – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Zadní parkovací asistent – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Traffic signs
Display
Vždy zobrazit – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Speed warning
Omezení do 65 km/h nebo omezení nad 65 km/h  
Chime
Tyre monitor
Tyre pressure


Settings
Vehicle
Alarm system
Všechny snímače aktivní nebo Obvodové snímání  
Dotaz při vystupování – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Automatické vypnutí motoru – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Chimes
Nalezeno parkovací místo – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Informace – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Select. suspension
Sportovní, normální nebo komfortní  
Snadné nastupování/vystupování – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Lighting
Adaptive headlamps
Traffic setup
Pravostranný nebo levostranný provoz  
  Automatická dálková světla – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
 
Headlamp delay
Vypnuto nebo XX sekund  
 
Locks
Automatické zamykání – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
  Automatické odemykání – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
  Opětovné zamknutí – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
  Chyba při zamykání – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
 
Unlocking
Všechny dveře nebo nejprve dveře řidiče  
  Blokování spínače – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
 
Mirrors
Automatické sklápění – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
 
Park heater
Pokračování topení – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
  Programování topení  
Once
Zvolte den v týdnu.  
  Čas 1 nebo Čas 2.  
  Ovládání parkovacího zámku – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
 
Power liftgate
Povolení nebo zakázání spínače.  
 
Seatbelts
 
Windows
Vzdálené otevření nebo vzdálené zavření  
 
Wipers
Dodatečné setření nebo snímač deště  
MyKey
Create MyKey
Hold OK to  
Emergency Assist.
Vždy zapnuto nebo volitelné uživatelem  
Do not disturb
Zap.nebo vyp.  
Traction control
Vždy zapnuto nebo volitelné uživatelem  
Max speed
Zvolte požadovanou rychlost nebo funkci vypněte.  
Speed minder
Zvolte požadovanou rychlost nebo funkci vypněte.  
Omezení hlasitosti – Označení znamená zapnutí funkce; zrušení označení znamená vypnutí funkce.  
Clear MyKeys
Hold OK to  
Display
Measure unit
Míle + galony, l/100 km nebo km/l  
Temperature unit
Stupně Fahrenheita nebo Celsia  
Language
Zvolte své příslušné nastavení