POZOR:  Vypněte všechna světla a zapalování. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
  POZOR:  Žárovky se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

Použijte žárovku správné specifikace.   Viz   Demontování světlometu
Není-li uvedeno jinak, montáž provádějte v opačném pořadí.
Světlomet
Před výměnou žárovky je nutné demontovat sestavu čelního světlometu.   Viz   Tabulka specifikací žárovek
Missing Image
APřední obrysové světlo.
BDálková světla
CTlumené světlo.
DPřední směrové světlo.
Přední obrysové světlo
 1. Demontujte světlomet.
 1. Demontujte potah.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Přední směrové světlo
 1. Demontujte světlomet.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:  Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Tlumené světlo
 1. Demontujte světlomet.
 1. Demontujte potah.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Poznámka:  Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Dálková světla
 1. Demontujte světlomet.
 1. Demontujte potah.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Poznámka:  Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Světlomety s vysoce intenzivní výbojkou
Tyto světlomety vyžadují napájení vysokým napětím. V případě poruchy se obraťte na autorizovaného prodejce.
Světla s diodami LED
Světla s diodami LED nelze opravovat. V případě poruchy se obraťte na autorizovaného prodejce.
Diodami LED jsou vybavena tato světla:
 • Brzdová a zadní světla.
 • Střední horní brzdové světlo
 • Denní jízdní osvětlení.
 • Zadní směrová světla.
 • Boční směrová světla.
Světlo zpátečky
Demontáž sdružené zadní svítilny, 4dveřová a 5dveřová verze
Missing Image
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Demontujte křídlovou matici.
 1. Opatrně odstraňte těsnění zavazadlového prostoru a jemným vytažením vnitřního obložení boku karoserie si zajistěte přístup k druhé křídlové matici.
 1. Demontujte křídlovou matici.
 1. Opatrně vytáhněte sestavu svítilny z vozidla.
Demontáž sdružené zadní svítilny, verze kombi
Missing Image
 1. Opatrně odstraňte krytky šroubů a odšroubujte šrouby.
 1. Opatrně vytáhněte sestavu svítilny z vozidla.
Vyjmutí žárovky
Missing Image
 1. Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Missing Image
 1. Vyjměte žárovku z držáku.
Výměna žárovky osvětlení registrační značky
Missing Image
 1. Opatrně uvolněte pružnou příchytku.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovku.