POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
  POZOR:  Při používání dětské sedačky na zadních sedadlech se ujistěte, že je dětská sedačka pevně opřena o sedadlo vozidla. Nesmí se dotýkat opěrky hlavy. Pokud je to potřeba, opěrku hlavy demontujte.

Viz   Opěrky hlavy
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné opěrku hlavy nasadit zpět.

Viz   Opěrky hlavy
Poznámka:  Nejnovější informace o našich doporučených dětských sedačkách získáte u svého autorizovaného prodejce.

Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
Až 10 kg (22 liber)  Až 13 kg (29 liber)  9–18 kg (20–40 liber)  15–25 kg (33–55 liber)  22–36 kg (46–79 liber) 
Bezpečnostní sedačka pro batolata  Dětská bezpečnostní sedačka  Sedák nebo polštář pod dětskou sedačku 
Přední sedadlo spolujezdce s airbagem ON  UF¹  UF¹ ³  UF¹ ³ 
Přední sedadlo spolujezdce s airbagem OFF  U¹  U¹  U¹  U¹ ³  U¹ ³ 
Druhá řada sedadel  U³  U³ 
Třetí řada v modelu Galaxy  U³  U³ 
Třetí řada sedadel S-Max  UF²  UF² ³  UF² ³ 

X Nevhodné pro děti v této váhové kategorii.
U – Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
U¹ – Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách, a to na zadním sedadle.
UF¹ – Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy schválených pro použití v této váhové kategorii. Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách, a to na zadním sedadle.
UF² – Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy schválených pro použití v této váhové kategorii. Nastavování výšky zadní části zvýšených sedadel skupin 2 a 3 s opěradlem může být omezeno. Další informace naleznete v uživatelské příručce k dětské sedačce.
³ V okamžiku vydání této brožury doporučujeme dětskou sedačku Britax Römer Kidfix XP ve skupině II/III.
Poznámka:  Pokud dětskou sedačku umístíte na přední sedadlo, je nutné polohu sedadla upravit tak, aby se dětská sedačka nedotýkala přístrojové desky. Sedadlo spolujezdce umístěte co nejvíce dozadu, avšak tak, aby bezpečnostní pás směřoval (od otvoru ve sloupku B k dětské sedačce) po směru jízdy. Pokud je obtížné zcela utáhnout pánevní popruh, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Sedadla
Poznámka:  Pokud dětskou sedačku umístíte na zadní sedadlo, upravte polohu sedadla před ním tak, aby nedocházelo ke kontaktu s nohama dítěte ani jiným cestujícím. Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby vyklopte opěradlo do vzpřímené polohy. Může být nezbytné zvednout nebo demontovat opěrku hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
Dětské sedačky s uchycením ISOFIX

Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
Proti směru jízdy  Ve směru jízdy  Proti směru jízdy 
Až 13 kg (29 liber)  9–18 kg (20–40 liber) 
Přední sedadlo spolujezdce  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ sedadla 
Druhá řada sedadel se systémem ISOFIX  Velikostní třída  C, D, E1  A, B, B11  C, D1 
Typ sedadla  IL2  IL2, IUF3  IL2 
Třetí řada sedadel  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ sedadla 

IL Vhodné pro polouniverzální dětské sedačky ISOFIX. Řiďte se seznamy doporučených vozidel výrobců dětských sedaček.
IUF Vhodné pro univerzální dětské sedačky ISOFIX montované ve směru jízdy v této váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX.
1Velká písmena A až G určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Tato identifikační písmena jsou vyznačena na dětských sedačkách ISOFIX.
2V okamžiku vydání této brožury je doporučenou bezpečnostní sedačkou ISOFIX pro batolata ve skupině O+ sedačka Britax Römer Baby Safe. Nejnovější informace o našich doporučených dětských sedačkách získáte u svého autorizovaného prodejce.
3V okamžiku vydání této brožury je doporučenou dětskou sedačkou ISOFIX ve skupině 1 sedačka Britax Römer Duo. Nejnovější informace o našich doporučených dětských sedačkách získáte u svého autorizovaného prodejce.
Dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size

Přední sedadlo spolujezdce  Zadní vnější sedadla  Zadní střední sedadlo 
Dětské zádržné systémy splňující požadavky normy I-Size  I-U 

I-U Vhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy I-Size montované ve směru i proti směru jízdy.
X Nevhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy I-Size.