Všechny klíče MyKey můžete naprogramovat na shodné nastavení.
Hlavním klíčem zapněte zapalování.
Chcete-li naprogramovat klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit následující:

Položka nabídky  Činnost 
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK
MyKey
Stiskněte tlačítko OK
Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko OK
Nakonfigurujte nastavení. 
Vypněte zapalování.