Hlavním klíčem zapněte zapalování.
Chcete-li vytvořit klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit následující:

Položka nabídky  Činnost 
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK
MyKey
Stiskněte tlačítko OK
Vytvořit MyKey
Stiskněte a přidržte tlačítko OK, dokud se na informačním displeji nezobrazí potvrzení. 
Vypněte zapalování. 

Poznámka:  Doporučujeme označit klíč štítkem.