Obecné tipy
Poznámka:  Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka:  Abyste snížili vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:  Pod přední sedadla neumísťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Poznámka:  Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led a listí.
Poznámka:  Chcete-li zkrátit dobu potřebnou pro dosažení příjemné teploty za horkého počasí, při jízdě zcela otevřete okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.
Ruční ovládání klimatizace
Poznámka:  Abyste snížili zamlžování čelního skla během vlhkého počasí, nastavte proudění vzduchu směrem k větracím průduchům v čelním skle.
Automatická regulace klimatu
Poznámka:  Pokud je interiér vozidla mimořádně horký nebo studený, nastavení není potřeba.Systém automaticky co nejrychleji ohřeje nebo ochladí vzduch v kabině na zvolenou teplotu.Aby systém fungoval efektivně, průduchy v přístrojové desce a boční průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:  Pokud vyberete nastavení AUTO, když venku panuje chladné počasí, systém nasměruje proudění vzduchu na čelní sklo a do průduchů u bočních oken. Dokud se motor neohřeje, může se také ventilátor spustit na nízké otáčky.
Poznámka:  Pokud vyberete nastavení AUTO, když venku panuje horké počasí nebo když je v okolí vozidla horko, systém automaticky použije recirkulovaný vzduch. Tím dosáhne maximální účinnosti chlazení interiéru. Jakmile bude dosažena zvolená teplota vzduchu v interiéru, systém začne automaticky do vozidla vpouštět venkovní vzduch.
Rychlé vytápění interiéru

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace  Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace 
Nastavte ventilátor na vysokou rychlost.  Zmáčkněte tlačítko AUTO
Nastavte regulaci teploty na nejvyšší úroveň.  Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. 
Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu vyberte výdechy v prostoru pro nohy.   

Doporučená nastavení topení

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace  Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace 
Nastavte rychlost ventilátoru na střední úroveň.  Zmáčkněte tlačítko AUTO
Nastavte regulaci teploty na střední úroveň vytápění.  Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22°C a poté dle potřeby nastavení upravte. 
Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu vyberte výdechy v prostoru pro nohy.   

Rychlé chlazení interiéru

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace  Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace 
Nastavte ovládání teploty do pozice MAX A/CStiskněte tlačítko MAX A/C
Při jízdě zcela otevřete okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.  Při jízdě zcela otevřete okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů. 

Doporučená nastavení pro chlazení

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace  Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace 
Nastavte rychlost ventilátoru na střední úroveň.  Zmáčkněte tlačítko AUTO
Nastavte regulaci teploty na střední úroveň chlazení.  Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22°C a poté dle potřeby nastavení upravte. 
Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu vyberte větrací otvory v přístrojové desce.   

Odmlžení oken za chladného počasí

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace  Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace 
Stiskněte tlačítko pro odmrazování.  Stiskněte tlačítko pro odmrazování. 
Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.  Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22°C a poté dle potřeby nastavení upravte. 
Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.