Princip fungování
  POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a zranění nebo smrt.
  POZOR:  Pokud je snímač zablokován, nemusí systém fungovat.

Poznámka:  Za studeného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Déšť, sníh, pěna a velmi kontrastní osvětlení mohou ovlivnit správnou funkci snímače.
Poznámka:  Neprovádějte opravy čelního skla v blízkosti umístění snímače.
Poznámka:  Je-li vaše vozidlo vybaveno zavěšením, které námi nebylo schváleno, systém nemusí fungovat správně.
Poznámka:  Při výměně žárovek světlometů používejte výhradně originální součásti od společnosti Ford. Ostatní žárovky mohou snížit výkon systému.
Poznámka:  Systém nemusí zaznamenat všechny dopravní značky, případně je může přečíst chybně.
Poznámka:  Udržujte čelní sklo čisté a odstraňujte z něj ptačí trus, hmyz, sníh, led a další nečistoty.
Poznámka:  Systém byl navržen tak, aby snímal dopravní značky splňující požadavky Vídeňské úmluvy.
Poznámka:  Navigační systém disponuje údaji o dopravním značení, které byly uloženy na použitém datovém nosiči.
Snímač se nachází za vnitřním zpětným zrcátkem.Průběžně snímá dopravní značky a upozorňuje řidiče na omezení rychlosti a zákazy předjíždění.
Systém snímá rozpoznatelné dopravní značky, například:
  • omezení rychlosti;
  • zákaz předjíždění;
  • konec omezení rychlosti;
  • konec zákazu předjíždění.
Používání funkce rozpoznávání dopravních značek
Nastavení výstrahy upozorňující na překročení rychlosti
Systém nabízí několik úrovní upozornění na omezení rychlosti, které lze nastavit na informačním displeji. Viz  . 
Displej systému
Missing Image
Systém může současně zobrazit dvě dopravní značky.
Jeho stav si můžete kdykoli prohlédnout na informačním displeji.
Systém zobrazuje rozpoznatelné dopravní značky ve čtyřech fázích:
  1. Všechny nově rozpoznané dopravní značky se na displeji zobrazí výrazněji než ostatní dopravní značky.
  2. Po určité přednastavené době se zobrazí normálně.
  3. Po ujetí určité přednastavené vzdálenosti se zobrazí šedě.
  4. Po ujetí další přednastavené vzdálenosti budou odstraněny.
Pokud systém zaznamená doplňující dopravní značku, zobrazí ji pod příslušnou dopravní značkou. Příkladem může být například omezení rychlosti u značky řízení za mokra.
Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, mohou mít na zobrazení omezení rychlosti vliv data o dopravním značení uložená v tomto systému.
Zapnutí a vypnutí varování při překročení rychlosti
Varování při překročení rychlosti můžete zapnout a vypnout prostřednictvím informačního displeje. Viz  . 
Poznámka:  Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.