POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění.
  POZOR:  Žárovky se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

Použijte žárovku správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek
Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Není-li uvedeno jinak, montáž provádějte v opačném pořadí.
Světlomet
Missing Image
ABoční svítilny.
BDálkové světlo.
CTlumené světlo.
DPřední směrové světlo.
Přední obrysové světlo
 1. Demontujte sestavu světlometu.   Viz   Demontování světlometu
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Zatlačte na výstupky na objímce a vyjměte objímku společně se žárovkou.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
Tlumené světlo
 1. Demontujte sestavu světlometu.   Viz   Demontování světlometu
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Dálková světla
 1. Demontujte sestavu světlometu.   Viz   Demontování světlometu
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:  Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Přední směrové světlo
 1. Demontujte sestavu světlometu.   Viz   Demontování světlometu
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Přední mlhové světlo
Poznámka:  Chcete-li demontovat žárovku předního mlhového světla, potřebujete přístup ke spodní straně vozidla.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:  Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Světla s diodami LED:
Světla s diodami LED nelze opravovat. V případě poruchy se obraťte na autorizovaného prodejce.
Diodami LED jsou vybavena tato světla:
 • Denní provozní světlo
 • Zadní světlo.
 • Brzdová svítilna.
 • Střední horní brzdové světlo
Zadní směrová svítilna
Missing Image
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Odšroubujte šrouby zajišťující sestavu světlometu.
 1. Demontujte svítilnu.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Zpětný světlomet
 1. Otevřete zadní výklopné dveře.
Missing Image
 1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
 1. Demontujte křídlovou matici.
 1. Demontujte svítilnu.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Missing Image
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
Světlo osvětlení SPZ
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu pomocí vhodného nástroje, například šroubováku.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Zadní mlhové světlo
Poznámka:  Chcete-li demontovat žárovku zadního mlhového světla, potřebujete přístup ke spodní straně vozidla.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.